Sjefens nye bestevenn?

Norske sjefer rekrutterer nye bestevenner, sies det - men stemmer det? Jon Rogstad presenterer ny forskning om hva arbeidsgivere legger vekt på i møtet med arbeidssøkere. Han har sett på hva som skjer i overgangen fra å være arbeidssøker til å bli arbeidstaker.

Sjefens bestevenn

På konferansen HR Norges Beste i desember kommer Jon Rogstad, Dr. polit i sosiologi ved Universitetet i Oslo, med foredraget «Sjefens nye bestevenn?». HR Norge har tatt en prat med Rogstad i forkant for å høre litt mer om hva forskningen har vist.

- Hva legger du i uttrykket sjefens nye bestevenn?

- Med bestevenn mener jeg at det sosiale ofte trumfer formell kompetanse når ledere skal velge blant kvalifiserte søkere, sier Rogstad.

- Ønsker Norske sjefer å ansette sin nye «bestevenn», eller blir lederrollen problematisk da?

- Det er klart det kan bli problematisk. Men jeg tror nok problemene ikke oppstår i ansettelsene, men i det videre arbeidet. Mer konkret når det blir mer krevende dager på jobb. Det er vanskelig å være kompis og samtidig ta vanskelige beslutninger, mener Rogstad.

- Hva legger Norske arbeidsgivere mest vekt på i møte med arbeidssøker?

- De legger jo mye vekt på formell kompetanse. Samtidig beskrives ofte drømmearbeidstakeren som en typisk "gjennomsnitt pluss". Med det mener jeg en person som demonstrerer at han eller hun passer inn. I korthet vil det ofte si: initiativrik, men ikke for pushy!

- Hvordan endrer relasjonen seg når de går fra arbeidssøker til arbeidstaker?

- Tja det kommer så an på. Mange arbeidstakere skal først og fremst passe inn. Da er det viktige å unngå feilansettelser. I andre tilfeller skal man finne den ene som skiller seg ut. Dette har også mye å si for det videre løpet. Sikkert er det at de første månedene er veldig avgjørende for om en person blir limt og lojal til organisasjonen, sier Rogstad.

- Hva har vi oversett i rekrutteringsprosessen når en nyansatt ikke blir en del av laget?

- Den sosiale dimensjonen, og innslaget av skjønn og magefølelse som ikke kan eller må begrunnes.

- Når en virksomhet rekrutterer en person har de et ansvar ovenfor denne, det kan være lett å glemme at også arbeidssøker også har ansvar. Hva er det viktigste ansvaret arbeidsgiver har og hva er arbeidssøkers ansvar?

- Arbeidsgivere skal sørge for å rekruttere sen beste personen ut fra hva vedkommende kan ikke ut fra vurderinger av hvem vedkommende er. Arbeidssøker skal først og fremst være ærlig, avslutter Rogstad.