Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2021

Etter et utfordrende år med usikre økonomiske utsikter, krevende endringer og situasjoner nye for de fleste er det tid for en fot i bakken for å diskutere status og hva vi må ha fokus på fremover. HR-undersøkelsen 2021 ble gjennomført før jul, og funn fra undersøkelsen viser hvilke valg som gjøres for å møte endringene, hvilke HR-tiltak som iverksettes fremover og hva dette betyr for ledere og medarbeidere.

Undersøkelsen, som er et årlig samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og EY har fått bred oppslutning. I årets undersøkelse har hele 186 virksomheter bidratt med sine svar, og dette gir oss muligheten til å gå enda dypere inn i tallene enn tidligere og å sette sammen mer nyanserte bilder. Blant de mest sentrale temaene i årets undersøkelse finner vi henholdsvis ledelse, kompetanseutfordringer og nye måter å jobbe på for å stå bedre rustet fremover.

I år presenteres og diskuteres funnene gjennom en serie webinarer i januar og februar, med ett hovedtema i hvert webinar. I etterkant av hvert av webinarene vil vi også gjøre tilgjengelig faglige dybdeartikler innenfor hvert av de aktuelle temaene som gjør det mulig å gå videre inn i temaer funn som er spesielt interessante for egen virksomhet.

Webinarene er gratis og åpne for alle, og vi anbefaler ikke bare at flere internt fra HR deltar, men også linjeledere.