Nytt medlemsgode – tilgang til internasjonal faglig journal

Vi får jevnlig faglige spørsmål om hva som er vanlig, best practice eller evidens basert HR. Informasjon rundt best practise er relativt lett tilgjengelig, men ofte må man navigere i en jungel av kilder. Informasjon om evidensbasert HR derimot kommer og går i perioder, og oppleves lite tilgjengelig av mange fordi dette ofte publiseres i andre kanaler langt unna hverdagens nyhetsoppslag.

Forside internasjonal journal

Gjennom vårt medlemskap i EAPM (European Association for People Management) får medlemmene nå tilgang på the International Journal of Human Resource Development, og kan laste denne ned fra nettsidene våre. Dette er en journal som i hovedtrekk er skrevet av praktikere og for praktikere, og hver utgave består av 6-7 artikler innenfor ulike relevante HR områder og disse kan være kritiske refleksjoner, evalueringer, litteraturgjennomgang eller tradisjonelle forskningsartikler.

I utgaven som lanseres denne våren har vi artikler som omhandler:

  1. Nytteperspektiv ved beslutninger om coaching
  2. Hva evidensbasert organisasjonsutvikling og endring virkelig forteller oss
  3. Augmented læring, effektene knyttet til simulering og læringsaktiviteter
  4. Faktorer som bidrar til økt mobilitet og attraktivitet (på tvers av regioner)
  5. Innovativ opplæring som øker avkastning på prosjekter over lange avstander

Den neste utgaven som kommer til høsten vil være en spesialutgave for erfaringsdeling (Covid-19-edition), og her oppfordrer vi medlemmer som har gode refleksjoner, evaluert ulike HR-tiltak som har vært satt i verk eller i det hele tatt klart å sette fingeren på hva Covid-19 har gjort med organisasjonen om å ta frem pennen. Fristen for å sende inn bidrag er 19. juli, så har din virksomhet gjort seg viktige erfaringer og dere har kapasitet til å skrive om det oppfordrer vi til å sende inn bidraget til journalen. Målet med denne utgaven er å oppsummere og lære mer om hva som har skjedd innen HR i Covid-19, hvilke grep virksomhetene har gjort og hvordan det har virket.

Her kan du laste ned og lese vårens utgave:

The International Journal of HRD
Dokument
The International Journal of HRD