Nye HR bøker tilgjengelig gratis

At bøker og tidsskrifter utgis med «open access» har pågått i vel 10 år, men i de siste årene har det skutt fart og ser ut til å bli et svært populært alternativ med vesentlig høyere spredning. Denne høsten har 2 spennende HR-bøker blitt lagt ut som «åpent tilgjengelig».

Det startet med at regjeringen bestemte at forskning finansiert av skattepenger også skulle være tilgjengelig og legges ut som «open access»-versjoner slik at vi alle kunne laste dem ned. Som regel har fagtidsskrifter og fagbøker forholdsvis lave salgstall, og altfor få lesere, og det har vært et nokså enstemt rop om at forskning er lite tilgjengelig og bruker lang tid på å nå ut til markedet og praktikerne. Til oss praktikere er det i tillegg viktig at fagstoff vi finner på nettet er fagfellevurdert og vært igjennom en streng kvalitetsvurdering.

Eksempler på to helt ferske fagbøker innen HR-feltet er «HR i møte med det nye arbeidslivet» og «Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis».

Forside bok HR i møte med arbeidslivet

HR i møte med det nye arbeidslivet går inn på en rekke temaer som har økt i aktualitet, og legger gode spor i retning mot hvordan det oppleves og hva dette krever av HR. Alle har jo hørt om at endringer ser ut til å komme mer brått og uforutsigbart, skiftet i medarbeideres forventninger, nye arbeids- og tilknytningsformer eller nye ledelsespraksiser. Boka inneholder 12 kapitler skrevet av en rekke bidragsytere med Thon, Traavik og Vedøy som redaktører. Utgitt av Cappelen Damm Akademisk

Forside Militær leder og ledelsesutvikling

Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis er en svært spennende bok utgitt av universitetsforlaget. Her får vi et solid innblikk i reisen forsvaret har bak seg innen leder- og ledelsesutvikling, hva de har lært, hva de gjør, og også noen ord om hvor veien går videre. Forsvaret har alltid jobbet grundig med temaet og reflektert mye, og dette speiles i innholdet i boka. Den består av 25 kapitler med ulike bidragsytere. Boka er utgitt av Universitetsforlaget med Bandlitz Johansen og Arnulf som redaktører.

Begge bøkene er tilgjengelige gratis som PDF med mulighet til å også kjøpe en trykket utgave.

Last ned:

HR i møte med det nye arbeidslivet

Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis