Nøkkelen til samarbeid er enkel – Tillit!

Evnen til å føre folk og informasjon sammen på en effektiv måte blir stadig viktigere. Det bør settes strategiske mål for samarbeid, og ledere må bygge organisasjoner hvor folk ønsker å samarbeide. For å få til dette må ledelse være basert på tillit og tilrettelegging for samarbeid og innovasjon.

Kompetansedagen 2020 som går digitalt 17. september står læring og utvikling på agendaen. Blant foredragsholderne finner du Tammy Erickson, professor ved London Business School, og ekspert på samarbeid og innovasjon i organisasjoner. Hun er en av verdens mest anerkjente tenkere rundt ledelse.

Bygg tillit og tenk på oppgavene

«Da vi gjorde studier på samarbeid og innovasjon, trodde vi at vi skulle finne noen skikkelig sofistikerte svar, men resultatet var egentlig ganske enkelt. Organisasjonen må bygge på tillitsbaserte forhold. Du må skape tillit. Det er hovedutfordringen ledere først og fremst må løse.

Hun legger videre vekt på at vi er på full fart inn i en verden hvor mye er ukjent, vi kommer til å måtte arbeide med ting vi ikke kan. Da trenger vi medarbeidere som kan blomstre med slike utfordringer. Det engasjement og en følelse av tilhørighet til organisasjonen. - På mange måter er det så enkelt som å behandle medarbeidere som voksne folk, sier hun, og eksemplifiserer med enkle eksempler. Ledere må både si og vise at «jeg stoler på deg, jeg stoler på den beslutningen du fatter». Detaljstyring tar fort livet av opplevelsen av å være en del av en innoverende og samarbeidende organisasjon. «Vær på plass til møtet kl. da», «vis meg hvor mye tid du bruker på disse oppgavene». Man trenger ikke å få det inn med teskje. Det som er interessant er hva som skal leveres, og hva som trengs for å få det til å skje, sier Tammy Erickson.

«Så hva er noen av nøklene for å lykkes med dette?», spør jeg.

- Vi må tenke oppgaver, ikke tid. Hvis du sier at du har tillit til medarbeidere, så betyr det også at du aksepterer at de løser oppgavene slik de selv ønsker innenfor de rammene som er satt. Noen bruker mer eller mindre tid enn andre, og noen foretrekker å jobbe på ulike tidspunkter enn andre. Når oppgaven er i fokus, er det effektivitet som teller.

- Det er kanskje brutalt å si det, men på mange måter har COVID-19 hatt noen gode effekter. Med så mange på jobb utenfor kontoret, er mye tillit det eneste som fungerer. Samtidig legger hun vekt på at det krever at vi er tydelige i våre forventninger til hverandre. Klarer vi å være det, sløser vi ikke med hverandres tid, og sikrer oss mot usikkerhet i oppgavene.

Utvidet samarbeid

Erickson bruker begrepet extended collaboration, utvidet samarbeid kan vi si på norsk, som handler det om å skape organisasjoner hvor samarbeid gjennomsyrer hele virksomheten. Ikke bare i ulike team eller avdelinger, men på tvers, og gjennom hierarkier.

Jeg lurer på, hvordan kan man legge til rette for utvidet samarbeid?

- Ledere må tenke gjennom alle de ulike sidene ved virksomheten, være det seg markedsføring, salg, innovasjon, produktutvikling, osv, og spørre seg: ‘Hvilke atferder er nødvendige for suksess i hver av disse? Hva må til?’. Og du må stille spørsmål ved dine antakelser, sier hun videre. Ved å stille spørsmål ved det vi tar for gitt setter vi oss selv i en posisjon hvor vi forsøker å se virksomheten med nye øyne. Hvis våre antakelser ikke stemmer, hva trenger vi da?

Når jeg spør om det største hinderet til utvidet samarbeid kommer svaret raskt. - Individuelle målinger. Erickson peker samtidig på at alle som er en del av virksomheten også har et ansvar. - Hver enkelt bør, når de samarbeider med andre, tenke ‘når jeg jobber med deg, yter jeg mitt beste nå med tanke på deg og det du skal gjennomføre?’.

- Hva skjer når du lykkes med utvidet samarbeid? Hva kan man vente seg?

Svaret kommer kontant. - Innovasjon i alle ledd i virksomheten. På sitt enkleste kan innovasjon defineres som ‘to ideer som aldri har blitt kombinert før’, og det vil man se mer av fordi innovasjon er det naturlige resultatet av utvidet samarbeid. Hun legger også vekt på at det er sannsynlig at noe også vil resultere i såkalte disruptive ideer, rett og slett fordi medarbeidere fra ulike områder som før ikke har følt det naturlig å samarbeide, nå vil gjøre det. Da kommer et større mangfold av ideer sammen enn det man hadde tidligere. Det er noe ledere må være både klare for, og åpne for å ta imot.

Fra biologi til ledelse

Opprinnelig var det ikke organisasjon og ledelse om fanget oppmerksomheten til Tammy Erickson. Hun startet med en bachelor i biological science ved The University of Chicago, så jeg lurer på hva som skjedde?

- På mange måter er det egentlig en naturlig vei fra biologistudiet til der jeg er nå. Jeg fant ut at jeg var mer interessert i å lede enn å ta fatt på en karriere som ledet inn i forskningsverdenen, så jeg kombinerte interessene mine ved å ta en MBA og begynne å jobbe innen bioteknologi. Først med strategi, og etter hvert med spesiell interesse for hva det er som skaper innovasjon i virksomheter. Mye handlet om hva jeg har lyst til å gjøre, men jeg syns det var mye mer spennende at det egentlig handler om å skape en organisasjon som har evnen til å innovere, enn individet alene, avslutter Tammy J. Erickson.

Forside program Kompetansedagen 2020

Kompetansedagen 2020 17. september
får du høre mer om hvordan du kan hjelpe din virksomhet å lykkes bedre med samarbeid. Tammy Erickson stiller også til spørsmålsrunde i løpet av konferansedagen slik at du kan få svar på akkurat det du lurer. Grip muligheten, og meld deg på nå.

Om Foredragsholderen:

Tammy J. Erickson er en McKinsey prisvinnende forfatter og en høyt respektert ekspert innen ledelse, arbeidslivsendringer, samarbeid og innovasjon. Fem ganger har hun blitt beskrevet som en av verdens mest innflytelsesrike ledelsestenkere av Thinkers50. Erickson er professor i Organisational Behavior ved London Business School.

Referanser:

Think task, not time: https://hbr.org/2007/03/think-task-not-time (26.08.2020)