Møt oss på Arendalsuka

HR Norge deltar aktivt på Arendalsuka i august, og skal ha tre arrangement disse dagene. – Det er viktig for oss som å være til stede på Norges største lobbyarena for å få synlighet om våre interesser og være en fremtredende premissleverandør for saker som er av betydning for norsk arbeidsliv, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Arendalsuka Møtoss

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33, og samler norske politikere, påvirkere, foreninger, organisasjoner og virksomheter fra hele landet. I fjor var det over 1700 arrangement fordelt på fem dager, og over 150.000 besøkende gjennom uka.

Hva holder direktørene våkne om natta?

Mandag 14. august starter HR Norge med arrangementet «Hva holder direktørene våkne om natta» på Altinget fra 1200-1245.

HR Norge har snakket med HR-ansvarlig i mange av Norges 100 største virksomheter i både privat og offentlig sektor, og presenterer denne undersøkelsen på dette arrangementet.

– Hvordan påvirkes direktørene av det som skjer rundt oss i verden, den økonomiske situasjonen, arbeidsmarkedet, teknologi og nasjonale politiske beslutninger er noen av spørsmålene vi vil stille fire av topplederne som stiller i diskusjonen, sier Bolstad.

Hva holder direktørene våkne om natten?

Mandag 14. august 12:00-12:45

Sted: Altinget

Er du virksomhetens største sikkerhetsrisiko?

– Vi har alle opplevd å få rare e-post hvor vi har vunnet noe, eller telefonoppringning fra ulike selskaper i utlandet som trenger kontoinformasjonen vår for å fikse et problem vi ikke visste vi hadde. Men dagens bedragere blir stadig smartere og mer organiserte, sier Bolstad.

Den globale sikkerhetssituasjonen, økt digitalisering og mer fleksibel arbeidshverdag påvirker tryggheten til norske virksomheter, og dette skal HR Norge sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd se nærmere på i paneldebatten «Er du virksomhetens største sikkerhetsrisiko?». Debatten arrangeres onsdag 16. august kl. 1000-1050 på Lille Andevinge.

– Bedragerne går ofte via enkeltpersoner for å infiltrere en virksomhet – uten at både den ansatte og virksomheten er klar over det. Hva gjør vi når det er menneskene i bedriften som utgjør den største sikkerhetsrisikoen og er vi godt nok rustet til å håndtere dette problemet? spør Bolstad.

Er du virksomhetens største sikkerhetsrisiko?

Onsdag 16. august 10:00-10:50

Sted: Lille Andevinge

Ultrafleksibelt arbeidsliv – er det bare positivt?

I paneldebatten «Ultrafleksibelt arbeidsliv – er det bare positivt?» skal HR Norge i samarbeid med EY se på et arbeidsliv som er i stadig endring, og at norske virksomheter i økende grad må overgå hverandre i måten de gir fleksibilitet til de ansatte på.

Men er det bare positivt dette ultrafleksible arbeidslivet? Hvem betaler prisen og hvem sitter igjen med gevinsten?

– I dagens arbeidsliv er det mangel på kompetanse og kamp om talentene. For mange arbeidstakere er fleksibilitet i hverdagen vel så viktig som lønnen de får utbetalt, og norske virksomheter er i stor grad villig til å strekke seg langt for å kapre den viktige arbeidskraften. Men hvorvidt dette bare er positivt og i så fall for hvem er en viktig og interessant diskusjon, sier Bolstad.

Vi slipper de første funnene fra en ny arbeidslivsundersøkelse fra HR Norge og EY, og debatten finner sted på Lille Andevinge onsdag 16. august kl. 1300-1350.

Ultrafleksibelt arbeidsliv – er det bare positivt?

Onsdag 16. august 13:00-13:50

Sted: Lille Andevinge