Lønnspreferanser - Hva er viktigst for medarbeiderne dine?

Før lønnsforhandlingene i år ønsket arkitektkontoret TAG å ha datagrunnlag på hva medarbeiderne helst vil ha. Hva er det de ansatte ser som mest verdifull kompensasjon? Slik fikk de et overblikk over hva årets forhandlinger burde inkludere.

Siv Storm Thoresen, HR-leder hos TAG Arkitekter, gjennomførte undersøkelsen og har jobbet med datagrunnlaget i forkant av lønnsforhandlingene, de fikk noen overraskelser underveis. Her kan du lese litt om hva de har gjort og hvordan de har gjennomført undersøkelsen.

- Dere gjorde en medarbeiderundersøkelse før lønnsforhandlingene i år for å ha et godt datagrunnlag før forhandlingene. Hva kom frem av denne, hva ønsket medarbeiderne mest?

- Vi har gjort medarbeiderundersøkelser i mange år, men i år så fant vi en måte å spørre på som kunne gi oss en pekepinn om hva det er de ansatte ser som mest verdifullt i kompensasjon. Er det høy lønn de vil ha, eller er det andre ting som er viktigere og hva vil de velge bort om de må? Ved å bruke en conjointanalyse fant vi ut at det som var aller viktigst for våre medarbeidere var god pensjon og helseforsikring, sier Siv Storm Thoresen.

- Du sier dere har brukt en conjoint analyse som metode, hva innebærer dette?

- Conjoint er en måte å spørre på hvor en rekke svaralternativ blir satt sammen i grupper og satt opp mot hverandre, slik at du må velge noe bort for å velge noe du ønsker. TAG bruker det for å finne ut av boligpreferanser. Er det for eksempel viktigst for folk å ha balkong, eller at leiligheten ligger sentralt til?

- Var svarene i tråd med det dere trodde ville komme?

- Jeg hadde nok trodd at det var lønn som ville havnet på toppen, jeg regnet i alle fall ikke med at medarbeidere med så lav snittalder satte god pensjon så høyt. Våre ansatte har en snittalder på 35 år og veldig mange er i slutten av 20-åra og nyutdannede, sier Thoresen.

- Hvordan brukte dere resultatene fra analysen?

- Vi bruker resultatene til å regne på hva som er den mest lønnsomme måten å få en best mulig kompensasjonspakke for våre ansatte og ikke minst til å prioritere temaer under lønnsforhandlingene som pågår nå i dag, sier Thoresen.

- Ble medarbeiderne fornøyde og følte de seg involverte i utviklingen av lønn?

- Vi er ikke ferdige med lønnsforhandlingene enda, så det er det litt for tidlig å si noe om, men de tillitsvalgte har satt stor pris på at vi har funnet et verktøy som sørger for at alle blir hørt og at vi nå faktisk vet hva som er viktigst når det gjelder lønn og kompensasjon.
Samtidig var formen på undersøkelsen litt krevende og jeg fikk tilbakemelding på at den var lang ettersom det er mange ulike kombinasjonsmuligheter av alternativene. Skulle vi gjort noe annerledes så måtte det være å forberede enda bedre på hvordan formen på undersøkelsen skiller seg fra andre, avslutter Thoresen.


Forside program HR Analyser 2020


På konferansen HR Analyser som går digitalt 3. desember kan du høre Siv Storm Thoresen med foredraget "Lønnspreferanser - Hva er viktigst for medarbeiderne dine?"
Les mer om konferansen og meld deg på her.