I møtet snakker vi blant annet om:

  • Ledelse i krise – hvordan skiller det seg fra «vanlig» ledelse? Og hvorfor er forskjellen viktig?
  • Hvordan drive krisehåndtering over tid – kan det bli for mye?
  • Koronas