Invitasjon til å delta i neste store Dave Ulrich-undersøkelse

Human Resource Competency Study (HRCS) er verdens ledende kompetanseundersøkelse for HR. Den beskriver ikke hva HR gjør og tror er viktig – den forteller hva som faktisk gir verdi. Nå starter vi opp på nytt. HR Norge tilbyr medlemmene å delta, og med det en enestående mulighet for å få egne feedbackrapporter på HR i egen virksomhet og deg som profesjonell HR utøver.

Gjennom årene har funnene hatt stor innflytelse på hvordan selskaper har organisert HR-funksjonen og hvordan yrket har utviklet seg. Den er nok også en av de viktigste grunnene til at Dave Ulrich har blitt kåret til verdens ledende tenker innenfor HR, igjen og igjen. Undersøkelsen er global, men hvor man også analyserer regionale forskjeller.

Fordeler for dere som deltar

Dette er noen av fordelen du får ved å delta:

  • Egne individuelle og bedriftsrapporter, benchmarket med nye globale referansedata
  • Felles rapport, formidlet via HR Norge. Her kan du laste ned rapport fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført.
  • Mulighet for å delta på digitale feedbackkonferanser. Dersom vi blir mer enn 50 virksomheter som deltar og koronasituasjonen tillater det, kan vi arrangere fysisk feedbackkonferanse med RBL
  • Kunnskap som gjør deg i stand til å påvirke resultatene til virksomheten på en bedre måte
  • Gratis - ingen kostnader for deltakende selskaper med opptil 50 deltakere

Hør Dave Ulrich presentere mer om rapporten her.


Påmelding bør skje nå

Vi har nå åpnet for påmelding. Datainnsamling vil skje rett etter sommeren og rapportene forventes ferdig rundt årsskiftet. Feedback-konferanser i løpet av 2021.

Men påmelding bør gjøres allerede nå. Her kan du finne ytterligere informasjon om rapporten og melde på deg selv og teamet ditt.

Når du melder deg på undersøkelsen, må du melde inn en koordinator som senere fordeler og oppnevner informanter i virksomheten. For å få en organisasjonsrapport må vi få inn minst fem svar fra virksomheten totalt, men jo flere svar, jo bedre rapport får virksomheten tilbake. Minstekravet for å få til en 360-graders evaluering er fire informanter, som består av overordnede, sideordnede og underordnede kolleger.

Samarbeidspartnere og medlemskap

University of Michigan og RBL-group står bak undersøkelsen og samarbeider tett med partnere som dekker hver sin region. HR Norge er direkte partner, og har i tillegg europeisk ansvar på vegne av vår europeiske overbygning EAPM.

Takk for at du er medlem av HR Norge. Vi er glad for å kunne gi dere mulighet til å bli med på HRCS. Undersøkelsen er noe av det beste og mest lærerike HR-verdenen har å tilby.