Hva sier HR-direktøren? Med Kathleen Mathisen og Even Bolstad

Hvordan håndterer en global virksomhet som Grieg Seafood situasjonen som har oppstått. Grieg Seafood er i en kritisk bransje, nemlig matproduksjon. Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, samtaler med Kathleen Offman Mathisen, HR-direktør i Grieg Seafood, om de tiltakene virksomheten gjennomfører og hvordan dette påvirker ledelse, kommunikasjon og omsorgen for de ansatte.

Kathleen Offmann Mathisen er HR-direktør i Grieg Seafood og er styreleder i HR Norge Vest.

Tidsskjema for denne webcasten:

00:20 - Hvem er Kathleen
01:05: Om Grieg Seafoods
02:05: Om sikkerhetskultur