Hva har vi lært etter året med korona?

Etter over ett år med koronatiltak og usikkerhet som HR-leder, har HR Norge spurt et knippe ledende HR-personer i Norge om hvordan de ser tilbake på tiden som har gått. Hvordan har de selv blitt påvirket, og hva bringer fremtiden? Gro Prøis Tynning, HR-direktør i Sykehjemsetaten i Oslo Kommune deler sine erfaringer og refleksjoner i kortversjon her.

Hvordan vil du beskrive over ett år med korona i arbeidslivet?

- Krevende, men lærerikt og jeg har vært del av et viktig arbeid – en samfunnsoppgave som Norges største drifter av institusjoner for eldre. Beredskapsarbeidet har gjort at vi har måttet fokusere på å prioritere hardere og strukturere oss bedre. Rutiner, forhandlinger og oppgaver har blitt løst i et raskere tempo enn vanlig. Økt digitalisering har gitt store muligheter - og noen utfordringer.

Hvordan har denne tiden påvirket deg som menneske?

- Jeg har nok blitt mer ydmyk- men samtidig modigere og lever mer i nuet, bruker magefølelsen enda mer. Jeg har også fått, eller tatt, mer tid til ro på fritiden. Jeg har sittet for mye foran PC’en i teamsmøter og hodet og kroppen savner bevegelse i arbeidsdagen.

- Som leder har jeg kjent på at jeg er for langt unna folka, jeg tenker mer på hvordan jeg oppleves som leder (digital ledelse) og at jeg må ha nok energi til å lede mine når dagene er lange og oppgavene vanskeligere enn før, litt «nok med meg selv»-følelsen.

Hvilke endringer ser du i HRs rolle og fokusområder i din virksomhet?

- Mer digitaliserte arbeidsmåter, enda mer fokus på god struktur- rapportering- og dokumentasjon. At strategi er måten vi jobber på - ikke «bare» planer.

Hva er du spesielt stolt over at HR har bidratt med?

- At vi er der vi er i Sykehjemsetaten, etter over ett år med ekstreme tilstander. At vi klarte å etablere et lederutviklingsprogram for Psykologisk trygghet i frontlinjen, som det ble meldt behov om tidlig i pandemien, samtidig som vi stod/står midt i pandemien. At vi også har gjennomført alle de «vanlige» HR oppgavene samtidig med «pandemi» arbeid.

Hva vil du at HR skal bli mer av i fremtiden?

- Støtte- og utfordre, ta enda bedre vare på ansatte, med vekt på utvikling. Ha like mye fokus på utvikling som drift. Være tettere på, påvirke informasjon og kommunikasjon enda mer.

Dette var tredje HR-direktør om korona-året i denne serien. Du kan lese de andre to her:

Kari Bech-Moen, Konserndirektør People DNB Bank ASA

Kari Anne Granli, HR Direktør i Volvo Norge AS