HR-undersøkelsen 2024

Målet med HR-undersøkelsen er å gi et skarpere bilde av hvor HR er nå, og hvordan det utvikler seg fremover.

HR undersøkelsen 2023 DIGITALT Landingssiden 1610 format

HR-undersøkelsen er et resultat av et langvarig samarbeid mellom HR Norge og EY Norge. Siden 2007 har vi sammen gjennomført hele 15 undersøkelser, hvorav tre nordiske. I årets undersøkelse dykker vi dypere inn i noen av temaene som vi berørte i fjorårets undersøkelse.

Fjorårets undersøkelse så på situasjonen organisasjonene stod i, og hvordan HR posisjonerte seg og støttet opp organisasjonen i krevende tider. Vi innhentet kvantitative data fra respondentene knyttet til situasjonen de befant seg i, HR sin strategiske forankring, prioriterte HR-områder, HR modenhetsnivå og organisasjonenes evner og kapabiliteter herunder evne til å omsette data til innsikt.

I år vil vi dykke dypere i noen av fjorårets områder og istedenfor en spørreskjema-basert kvantitativ undersøkelse, vil vi gjennom en kvalitativ undersøkelse og gjennomføre samtaler med et utvalg av organisasjoner. Temaene som vil bli dekket er:

  • Strategisk kompetanseledelse
  • HR-teknologi og anvendelse av kunstig intelligens
  • HR-analyse

Hvorfor har vi valgt disse områdene?

Tilgang på kompetanse er fremdeles en viktig årsak til mange organisasjoner står i krevende situasjoner. Strategisk kompetanseledelse ble ansett som en av de tre høyest prioriterte HR-områdene i fjorårets undersøkelse.

Anvendelse av HR-teknologi og kunstig intelligens kan gi muligheter for effektivisering og frigjøring av menneskelige ressurser til mer verdiøkende arbeidsoppgaver. Teknologianvendelse kan også forbedre ansattreisen.

HR-funksjonene strever med å bli innsiktsdrevet. Organisasjoner som anser seg som modne i HR-arbeidet evner i større grad enn andre å omsette tilgjengelige dato til innsikt og handling.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av våre funn og sette disse i kontekst av utviklingstrendene innenfor HR. Som tidligere år vil vi presentere resultatene og åpne for diskusjon på et seminar i Oslo. Seminaret som arrangeres mot slutten av oktober i år, vil bli streamet live slik at interesserte over hele landet får muligheten til å delta.