HR-undersøkelsen 2023

Målet med HR- undersøkelsen er å gi et skarpere bilde av hvor HR er nå, og hvordan det utvikler seg fremover. Tema som sammenheng mellom virksomhetsplaner og HR og hvordan sikrer vi effekt av HR-tiltak er noen av områdene vi tar for oss i årets undersøkelse.

I de siste årene har vi sett store omveltninger, mer kompleksitet og at det virksomhetene gjør innen HR i mange tilfeller utgjør forskjellen på hvordan de lykkes. Fjorårets nordiske HR-undersøkelse belyste blant annet HR-funksjonens rolle og posisjon. I årets undersøkelse ser vi nærmere på dette og sammenhengen mellom virksomhetenes virksomhetsplaner og innretningen på HR-arbeidet. Pandemien er lagt bak oss, men nå er det nye utfordringer som møter oss og virksomhetene står overfor en del viktig valg og dilemma fremover.

HR-undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt sammen med EY og årets undersøkelse er nasjonal.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige i Norge. Vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar invitasjonen å besvare undersøkelsen, fordi det vil gi et bredere totalbilde og gir mulighet til å gå dypere ned i svarene. Undersøkelsen er anonym, slik at resultatene ikke vil kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funnene, og som tidligere år vil til høsten presenteres og diskuteres på seminarer i ulike norske byer.

02. oktober - Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Trondheim

03. oktober - Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Ålesund

04. oktober - Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Bergen

05. oktober - Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Stavanger

12. oktober - Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Oslo

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt:

E-post: sven.iversen@hrnorge.no