HR-undersøkelsen 2022

Målet med undersøkelsen er å gi et skarpere bilde av hvor HR er nå, og hvordan det utvikler seg fremover. Vi ser nærmere på hva som blir veien videre for HR, nye arbeidsformer, og ikke minst ledelse av medarbeidere fremover.

I de siste årene har vi sett store omveltninger, mer kompleksitet og at det virksomhetene gjør innen HR i mange tilfeller utgjør forskjellen på hvordan de lykkes. HR-rollen er under stor endring og press samtidig som vi vet at mange interne aktører har fått opp øynene for hvor viktig HR er. Men hva er neste skritt? Hvor går vi og hvordan kommer vi dit?

HR-undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt sammen med EY og i årets undersøkelse samarbeider vi i tillegg også med alle HR-foreningene i Norden slik at vi kan få innsikt i utviklingstrekk ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige i alle de nordiske landene. Vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar invitasjonen å besvare undersøkelsen, fordi det vil gi et bredere totalbilde og gir mulighet til å gå dypere ned i de nasjonale svarene. Undersøkelsen er anonym, slik at resultatene ikke vil kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funnene, og som tidligere år vil de presenteres og diskuteres på seminarer i ulike norske byer. Alle som deltar i undersøkelsen vil få invitasjoner til seminarene, og få tilgang til en nordisk rapport hvor man kan se resultater både innad og på tvers av landegrensene.

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt:

E-post: sven.iversen@hrnorge.no

Logoer HRU 20222