HR-undersøkelsen 2018

I årets undersøkelse har vi, med bakgrunn i resultatene av fjorårets undersøkelse der blant annet kompetansegap var ett av de mest fremtredende problemstillingene, sett på hvilke valg virksomhetene har tatt. Hvilke dilemmaer de har hatt foran seg, og hvilke ønskete og uønskete konsekvenser løsningene ser ut til å ha.

Denne undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og EY, og det er særlig tre typer behov – virksomhetens, medarbeidernes og samfunnets behov – som må balanseres opp mot hverandre. Dette gir spenninger, dilemmaer og vanskelige valg, og åpenbart profitt, måloppnåelse eller motbakke.

Rapporten lanseres i januar, og diskuterer fire hovedområder som spesielt sentrale i dagens arbeidsliv. Disse handler om:

  • Utvikle egen kompetanse eller kjøpe ny?
  • Kampen om nøkkelpersoner eller kampen om alle andre?
  • Mer styring eller mer autonomi?
  • Standardisering eller personlig tilpasning av HR-prosesser?

Av funnene kan vi si at hvis du opplever at virksomheten din mangler viktig kompetanse så er du ikke alene. Men noen virksomheter har «knekt nøtta», og ser ut til å ha både mindre problemer med det og mer kontroll på det. Skal man satse på enkelte talenter, folk som har unik kompetanse eller presterer høyt, eller på å utvikle alle ansatte og få et bredere løft?

Og hva med autonomi? Medarbeideres behov for autonomi rapporteres som økende, enten det handler om å kunne utføre oppgavene mer effektivt eller at de har en oppfatning av at de burde kunne bestemme mer i sin egen arbeidssituasjon. Effekten av å la disse dilemmaene stå ubesvart er typisk tap av kompetanse. Folk slutter…dersom anledningen byr seg…noe virksomhetene taper på og som også kan ha samfunnsmessige ringvirkninger.

I rapporten går vi inn i både «slik gjøres det i dag» samtidig som vi også ser på hva de virksomhetene som får det til gjør. Det er ikke alltid man kan kopiere innenfor HR – noen vil si at man aldri kan gjøre dette, men det er i alle fall nyttig å lære mer om hvilke vurderinger som er gjort, og hvilke konsekvenser de ulike valgene har hatt. Noe kan standardiseres, styres, kartlegges eller utvikles, men det er åpenbart ikke alt som bør.

Ved lansering i januar vil rapporten bli lagt som nedlastbar på www.hrnorge.no

I mellomtiden kan du oppdatere deg på årets undersøkelse her: