HR Norges Lederpris 2019 gikk til Maalfrid Brath - Konsernsjef i ManpowerGroup

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Prisen går til en norsk leder som har utøvet ledelseskunsten innen personalfeltet.

Maalfrid Brath er vinner av HR Norges Lederpris 2019. Hun har ledet ManpowerGroup i Norge i 10 år med gode resultater og solid vekst. I tillegg til sin rolle som konsernsjef i Norge har hun nå tiltrådt som regionsjef for Norden og de baltiske landene.

- Først og fremst gratulerer med prisen. - Tusen takk, jeg er veldig ydmyk for å ha mottatt denne prisen og jeg må innrømme at jeg har tenkt litt på om og eventuelt hvorfor jeg fortjener denne

- Du har ledet ManpowerGroup i Norge i 10 år, og nå har du fått ansvaret som regionsjef for Norden og de baltiske landene. Hva innebærer dette for deg?

- Dette innebærer at min rolle nå er todelt. I Norge har jeg en operativ lederrolle for konsernet, i tillegg har jeg fått resultatansvar for Norden og Baltikum. Dette har selvfølgelig medført et større ansvar for meg samtidig som det er spennende å se utenfor Norges grenser. Det er mye læring og inspirasjon i å få nye utfordringer, sier Maalfrid Brath.

- I begrunnelsen står det blant annet at du får prisen for inkluderende lederskap. Hva er inkluderende lederskap for deg og hvorfor er det viktig?

- Jeg kan ikke lede alene, og jeg er avhengig av å jobbe sammen med lederteamet mitt for å oppnå resultater. Jeg er også bevisst på å jobbe nedover i organisasjonen ikke oppover. I teamet har vi trygghet og takhøyde, og de som jobber sammen kjenner hverandre og er trygge på hverandre. Jeg trenger ingen nikkedukker rundt meg. Teamet må tørre og utfordre meg, det er lov å være uenige og vi skiller mellom person og sak. Når vi gir rom for å diskutere ting fører dette til bedre resultat. Men vi er ikke alltid enige, så noen ganger må jeg skjære igjennom og ta en beslutning og dette respekteres i teamet.

- Det viktigste for meg er å ha flinke folk rundt meg. Jeg trenger mennesker som er dyktige på sine fagområder og som er motiverte – da blir resultatet bra. Samtidig må jeg i dagens individualiserte samfunn også se hvert individ ulikt og akseptere at de motiveres av forskjellige ting, sier Brath.

I dagens individualiserte samfunn må hvert individ ledes ulikt.

- Du har ledet gjennom innovasjon og endring og det sies om deg at du er en besluttsom dame. Hva har du hatt fokus på for å nå mål, og hvordan har endringer blitt mottatt blant de ansatte?

- Jeg er veldig opptatt av å nå mål og har et velutviklet konkurranseinstinkt, men det er viktig for meg at vi skal nå målene sammen. - Vi lever i en verden i konstant endring. For oss er endring å utfordre det eksisterende og hele tiden se etter hva vi kan gjøre bedre. Hver dag stiller jeg meg selv spørsmålet: «Kunne vi vært bedre?». Kontinuerlig kompetanseutvikling og lærende organisasjoner blir fundamentalt viktig for ledere fremover. Vi har ikke råd til å bare bytte ut ansatte fordi de ikke har rett kompetanse, det å utvikle lærende organisasjoner er derfor et viktig lederansvar. Det er ikke bare ledere som skal ta initiativ, de ansatte må også selv ta ansvar for egen læring. Men arbeidsgivere må legge til rette.

- Rekrutteringsbransjen er også i endring. Vi må jobbe på en annen måte fremover da rollen blir mer en rådgivningstjeneste for kunder og kandidater. Vi besitter kunnskap om kompetansegap og hva som trengs for å fylle gapene. Vår oppgave blir mer å hjelpe kundene å se hvilke ansatte de kan utvikle, hvem som eventuelt skal omskoleres og på hvilke områder de må rekruttere nye.

- Ovenfor kandidater blir vi mer karriererådgivere, vi kan coache de og vi har kompetanse på utviklingen i arbeidsmarkedet og hvilke kompetanser de må ha for å være ansettbare. HR kommer til å bli enda mer strategisk viktig for å lykkes med å nå virksomhetens mål. Det vil være deres oppgave å sikre at strategisk HR står på ledernes agenda og sikre at det er fokus på fremtidens kompetansebehov i forhold til virksomhetens strategiske mål. Humankapitalen vil være virksomhetenes viktigste kapital fremover, sier Brath.

HR kommer til å bli enda mer strategisk viktig for å lykkes med å nå virksomhetens mål.

- Det sies om deg at du har høy integritet og har et sunt konkurranseinstinkt. Men hva legger du i egen integritet og hva er sunt konkurranseinstinkt?

- Integritet er å være seg selv og være ærlig. For meg er det ekstremt viktig at ting er ryddig og ordentlig. Jeg har et sterkt konkurranseinstinkt, noe jeg opplever at til tider er smittsomt og også skaper energi i organisasjonen. Jeg er opptatt av å sette tydelige og enkle mål for organisasjonen som alle kjenner seg igjen i. Alle har i sin handlingsplan KPI`er som bygger opp rundt målene, sier Brath.

- Du er opptatt av likestilling og at beste person skal besette rollen uavhengig av kjønn. Kan du si litt om dine tanker rundt dette?

- Ingen skal få en jobb fordi de er dame, men jeg har alltid følt et ansvar for å motivere yngre kvinner til å ta roller og posisjoner som gjør de i stand til å ta større ansvar. Kvinner kan være litt forsiktigere enn menn i å gå inn i lederstillinger, derfor er det viktig å få kvinner inn i stillinger hvor de kan komme seg opp og frem. En av mine første ledere sa noe veldig viktig til meg i starten på min karriere, han sa: «Pass på at du alltid har på deg en skjorte som er litt for stor, når den blir for trang må du vurdere å få en større skjorte og ta på deg nye oppgaver». Dette er sannsynligvis det beste rådet jeg noen gang har fått. Det er et lederansvar og motivere både kvinner og menn til å stadig utfordre seg selv. Står det mellom en kvinne og en mann når en stilling skal besettes, ønsker jeg å vite hva som skal til for at kvinnen skal lykkes, avslutter Maalfrid Brath.

Les priskomiteens begrunnelse her.

Les mer om HR Norges Lederpris og se tidligere prisvinnere her.