HR Norge jakter Årets leder

Hvert år deler HR Norge ut Lederprisen til en leder som har utmerket seg i sitt virke gjennom det siste året eller gjennom sin karriere. Nå ønsker vi forslag på gode ledere som fortjener prisen.

- Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater, sier leder av priskomiteen, styreleder i HR Norge, Helle Øverbye.

Ønsker forslag fra hele landet

Priskomiteen ser blant annet etter om lederen har oppnådd gode resultater, om lederskapet er bygger på positivt menneskesyn og om lederen i praksis har arbeidet godt med mennesker og organisasjon.

- Vi trenger gode forslag til kandidater for årets Lederpris, særlig ønsker vi forslag fra ute i regionene våre og virksomheter i det ganske land, slik at vi fanger opp alle de gode kandidatene som finnes der ute, sier Øverbye.

HR Norge har delt ut Lederprisen siden 1997, HR Norges Lederpris er videreføring av tidligere priser "Primus Motor" og "Kunsten å lede". Prisen deles ut på HR Forum i november.

Kandidat til Æresprisen ønskes også

HR Norge deler også ut en Ærespris til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

- Denne prisen deles ikke ut hvert år, men deles ut når HR Norge sitt styre finner gode kandidater som bør hedres for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor det som er HR Norge sitt faglige område. Kommer det inn forslag om gode kandidater vanker det kanskje en ærespris i 2024, forrige gang vi delte ut æresprisen var i 2018 til Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell, sier Øverbye.

Les mer om HR Norges Lederpris og fyll ut skjema for ditt forslag til kandidat her.