HR Norge 2018: En sulten, sprek 60 åring

Fjoråret var et av de beste i HR Norge noensinne – kanskje det beste, sier daglig leder Even Bolstad før årsmøtet 25. april. Aldri har HR Norge levert så mye til så mange og med så høy kvalitet som i 2018. HR Norge har god økonomi og investerer i teknologi, tilbud og organisasjon. Vi er rett og slett stolte over resultatene i jubileumsåret vårt, sier han.

HRN ansatte ny 2019

HR Norge har de fleste store virksomheter i Norge og mange av de litt mindre som medlem. Vi har et tett og fortrolig forhold til svært mange av dem, både innenfor privat, statlig og kommunal sektor. I tillegg har vi solide faglige partnere nasjonalt og internasjonalt. Nettverket vårt gir oss en organisatorisk og faglig slagkraft langt ut over hva antall ansatte skulle tilsi. Vi har fått flotte regionforeninger som dekker kysten fra Rogaland til Møre. I tillegg har vi uttrykt en klar intensjon om mer tilstedeværelse i Trøndelag og andre regionsentra i Norge. Vi er smidige i måten vi organiserer oss på, og startet med det lenge før agil ble buzzword, sier Bolstad.

Hovedpunkter fra året 2018

 • En «go free»-løsning blant medlemmene, som blant annet gir mulighet til innlogging på www.hrnorge.no og dermed tilgang til artikler, videoer, rapporter og annet for alle ansatte. Historisk høy innholdsfylling på hrnorge.no (artikler, videoer, rapporter med mer). Sterk vekst i antall innlogginger på medlemsiden.
 • Historisk høy produksjon av faglige møteplasser. Særlig sterk vekst i medlemsmøter, ikke bare i Oslo men også i Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. Mange nye nettverk.
 • Historisk høyt antall deltakere på faglige arrangementer totalt sett.
 • Historisk høye evalueringer på noen av våre største og mest profilerte konferanser. Blant annet ga deltakerne HR Forum, hvor HR Norge også markerte 60-årsjubileet, mer enn 4,4 på faglig innhold så vel som helhetsinntrykk (skala 1-5). Gjennomgående gode evalueringer på alle møteplasser med få negative avvik.
 • 8% medlemsvekst. Hele veksten kom i kategorien blant virksomhetsmedlemmer. Vi er sektorovergripende. Det gir oss sterke koblinger mot flere store virksomheter og som sysselsetter flere ansatte enn noen annen arbeidslivsaktør.
 • Sterk vekst i sosiale medier, som sammen med nyhetsbrev og direkte medlemskontakt bidrar til at HR Norge når ut til mer enn 15000 enkeltpersoner på ukentlig basis.
 • Etterspurt som kommentator på arbeidslivsspørsmål. Historisk høyt antall presseoppslag.
 • Etterspurt som foredragsholdere innenfor temaer som ledelse, HR og arbeidsliv. Ikke bare i Norge men også internasjonalt.
 • Mye brukt rådgivningstjeneste innenfor HR og arbeidsrett (siste i samarbeid med advokatfirmaet SBDL).
 • Nye tekniske løsninger i form av videreutvikling av CRM, markedsverktøy og arrangement-app.
 • Omsetning økte med 5,8 millioner og ble på 43 millioner kroner. Overskudd på om lag 3 millioner kroner.
 • 19 ansatte og 17,4 årsverk. Tre regionforeninger hvorav to etablert i 2018, hvor hver av dem drives av egne regionstyrer. Solid nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Europas tredje største medlemsorganisasjon innen HR og aktiv bidragsyter i det internasjonale HR-miljøet.

HR Norge er partsnøytrale, men skal ikke på noen måte være tannløse eller uten meninger. Det er en fane vi holder høyt og som jeg tror blir enda viktigere i årene som kommer, sier Bolstad.
Vi er og skal være Medlemsorganisasjonen med stor M, sier han. Det er vår virksomhetside, vår formålsparagraf, vår identitet og image. Vårt overordnede mål er å levere best mulig nytte til medlemmene. Det gjør også at identiteten blir vårt største konkurransefortrinn. Vi setter integriteten i høysetet. Gjennom interne og eksterne ressurser har vi et bredt tilfang av HR- og ledelsekompetanse, og kan derfor raskt og effektivt levere produkter og tjenester som dekker medlemmenes behov. Når vi spør noen om å stille opp for oss får vi sjelden nei. Og når flinke folk kobler sammen flinke folk har det en tendens til å gjøre det enda mer attraktivt for andre flinke folk å bidra, sier HR Norge-lederen med et smil.

Tusen takk til flinke kolleger som tidvis har stått på som galeislaver når etterspørselen har vært på sitt høyeste. Takk alle de som gjør en jobb i styrene våre, priskomiteer og alle andre som på ukentlig basis stiller opp for medlemsorganisasjonen sin. Vi har et tett og godt samarbeid med institusjoner, foredragsholdere/kursholdere og faglige samarbeidspartnere som bidrar på ukentlig basis – det være seg undersøkelser, HR-akademiet, kurs, konferanser og annet. Bak dem igjen står støttespillere på alt fra infrastruktur, grafisk utforming, administrative støttetjenester, medierådgivning og teknologiutvikling. Blant mye annet.

HR Norge fremover HR Norge styres av vedtekter, forretningsetiske retningslinjer og strategi. Strategien består av visjon med årlige fokusområder og satsinger fordelt på fem målområder.

Hrn Strategi

Vi skal være best der medlemmene kjenner oss fra før, sier Bolstad. Det inkluderer ikke minst konferansene, som på alle måter er viktige for oss. I tillegg handler mye om å klare å prioritere og fokusere på nye utviklingsområder når drift og etablerte arenaer alltid vil ha fokus og mer ressurser.

Den største faren for HR Norge fremover er antakelig nettopp det å prioritere nok ressurser til stadig fornyelse. Vi må opprettholde sulten på det å stadig bli bedre. Veien fra god til selvgod er ganske kort, og vi ser betydelige trusler knyttet ikke minst til teknologi og et ganske så forskjellig konkurrentbilde fra det vi har i dag. Vi må klare å løpe fort uten å ende opp som hamster i hjul, fornye oss og på den måten holde oss attraktiv som arbeidsgiver og samarbeidspartner. For i bunn og grunn er HR Norge mennesker og organisasjon; flinke folk som kan og vil og dermed får det til, sier Bolstad.

Her kan du lese om medlemsmøte "Fra Leikestove til global konkurranse", med NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen etterfulgt av HR Norges årsmøte.

Her kan du laste ned Melding fra HR Norge om året 2018.