HR Norge årsmøte 2020: Stolt fortid, spennende fremtid

Aldri før har HR Norge levert så mye, så bra og på de fleste måter vært så vellykket som i 2019. Men det ble liten tid til å hvile på laurbærene. Korona har preget hele andre kvartal og kommer til å påvirke oss i lang tid fremover. På vondt, men kanskje også på godt, sier daglig leder Even Bolstad.

Mennesker siluett fjell

Vi er godt vant i HR Norge. Nesten hvert eneste år har vi nøkternt konstatert «beste år noensinne». Slik ble det også i 2019. Og da vi gikk inn i 2020 var optimismen og ambisjonene skyhøye. Rent praktisk var det største problemet vårt at vi hadde høyere etterspørsel og flere utviklingsplaner enn hva organisasjonen hadde kapasitet til å absorbere, sier Bolstad. Men i slutten av februar skjønte vi at noe var på gang. Vi startet beredskapsplanlegging og i styremøte 4. mars adresserte vi Korona som «en betydelig risiko». Likevel må vi erkjenne at vi ikke fullt ut hadde tatt inn over oss verken omfang eller alvorlighet på det som skulle komme. For en organisasjon som har mesteparten av inntekter knyttet til konferanser, er det klart nedstenging av Norge slo inn som en slegge.

Når jeg ser tilbake på hele 2019 og frem til der vi står i dag er jeg stolt, sier Bolstad. Dyktige kolleger og samarbeidspartnere har gjort en formidabel innsats, ikke minst med å få på plass nye formater og levere nytte i en krevende tid. Siste kvartal har vært enestående. Vi har levert minimalt av fysiske møteplasser, men har likevel levert historisk bra målt ut fra antall deltakere på arrangementer og i stor grad også evalueringer. Medlemsmøter er blitt til webinarer, konferanser er digitalisert og det samme er kurs. Vi har lagt vekt på å være synlige i media, opprettholdt medlemsrådgivning på samme nivå som tidligere og lagt mye arbeid i ny nettside. Vi er også i ferd med å ta en tydeligere internasjonal rolle. Kanskje vil historien om HR Norge vise at krisen var nettopp det «sjokket» som skulle til for å gjøre viktige utviklingssprang, sier Bolstad.

Vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes innen utløpet av april. Men da Norge stengte ned, besluttet styret å utsette møtet til etter sommeren. På mange måter føles det rart å rapportere om 2019 når vi mentalt er langt inne i 2021, men årsmøte må vi selvsagt ha og nytt årsmøte er nå fastsatt til 18. august.

Vedlagt følger foreløpig saksliste. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest tre uker før møtet avholdes og sendes i så fall til hrnorge@hrnorge.no. Dersom det kommer inn saker, vil agendaen bli oppdatert. Hvis ikke vil sakslisten også være endelig.

Rett etter at årsmøtet er avholdt og nytt styre er valgt, vil vi starte den formelle strategiprosessen frem mot neste år og videre. HR Norge står støtt. Selv om konferanse- og kursinntektene har gått betydelig ned etter korona, har vi en solid base i form av flinke folk både internt og i nettverk som leverer nytte og skaper nye inntektsdrivere. Vi har høy troverdighet og høy lojalitet hos dere som er medlemmer og opplever trygghet ved at vi har hatt god forretningsmessig drift gjennom mange år. Det har gitt oss en bra soliditet som gjør at vi klarer oss godt, i en overgangsperiode. I tillegg nyter i tillegg godt av en ganske fleksibel kostnadsstruktur. Fokus fremover blir å levere så det suser på formålsparagrafen, samtidig som vi opprettholder god økonomisk drift og forbereder det som kommer både i 2021 og enda lenger frem. Vi er i øyeblikket den nest største HR organisasjonen i Europa, målt opp mot aktivitet og ressurser. Det gir oss et strålende utgangspunkt og jeg gleder meg allerede til høsten og tiden som følger etter det, sier Bolstad.

Vedlegg: