HR Lønnsrapport 2023 lanseres 31. mars

I samarbeid med Korn Ferry lanseres årets lønnsrapport for HR-stillinger den 31. mars. I tillegg inviterer vi til fysiske presentasjonsmøter i 5 byer mellom 23. mars og 29. mars. Der presenterer og diskuterer vi årets tall og hvilke trender vi ser fremover.

Akkurat i år ser det ut som om lønn blir et viktig og krevende tema blant medlemmene. Lønnspresset er høyt, det er stor konkurranse om arbeidskraft og mange nye medarbeidere øker presset på lønnssystematikken. Å tilby markedslønn samtidig som man må holde den interne balansen på tvers av stillinger er utfordrende mange steder.

Medlemmer av HR Norge kan nå melde seg på presentasjonsmøtene som vil foregå i følgende byer og datoer:

De fysiske presentasjonsmøtene vil også ta for seg lønnsutvikling i Norge i det totale markedet, hva som egentlig skjedde i fjor, hva som kommer til å skje fremover, og hvilke trender vi ser i lønnsmarkedet.

I årets rapport har vi over 1800 HR-stillinger i datagrunnlaget som gir oss muligheter til å bryte ned tallene på ulike områder med høyere grad av nyansering. Denne rapporten er fremdeles den eneste i sitt slag i det norske markedet, og bør leses av enhver som har ansvar for lønnsfastsettelsen i sin virksomhet eller jobber innen HR. Rapporten har vært utgitt årlig siden 2007, og samlet sett gir disse et bilde av lønnsutviklingen innen HR-stillinger.

I rapporten finner du ikke bare frem lønn for HR-nivåene, men også hvordan HR-stillinger avlønnes sammenlignet med andre funksjoner i virksomheten. På den måten kan man også danne seg et inntrykk av hvordan avlønninger på tvers internt henger sammen, og kanskje bygge eller justere lønnssystemet i virksomheten slik at det blir bedre balanse når alt settes opp i samme systematikken. Vi ser også på hvordan ulike roller avlønnes, fordeling av goder, bruken av bonus og hvilke stillingsnivåer dette slår inn på.

Rapporten vil være nedlastbar for medlemmer av HR Norge fra den 31. mars.

User

Fortsatt ikke medlem?

Bli medlem og få tilgang til nyttige fordeler i Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk.

Se medlemsfordeler