HR Forum: HR Norge gjør suksess-konferansen digital

HR Forum har i mange år vært regnet for å være en av Europas beste konferanser innenfor HR og ledelse. Etter at korona slo inn, har HR Norge høstet anerkjennelse for hvordan man har snudd seg rundt og tilbudt produkter digitalt. Nå skal suksessen HR Forum videreføres og fornyes i digital innpakning.

HRF 2019

Tidenes første digitale HR Forum går av stabelen over drøyt tre halve dager, 11.-13. november. Vi kommer til å ta med oss det beste fra HR Forum slik vi kjenner det fra før. Innholdet kommer til å være i internasjonal toppklasse, spesielt tilpasset en norsk målgruppe. Samtidig vil vi bygge videre på erfaringene vi har høstet gjennom vellykkede digitale arrangementer de siste månedene og gjøre gode digitale opplevelser enda bedre.

Mange snakker om Zoom-fatigue, hvor vi må sitte time etter time og se på dårlige bilder, høre på dårlig lyd og gremmes over svak produksjon Det vil ikke skje med HR Forum digitalt. Konferansen vil gi variasjon i format. Kvalitet på innhold såvel som teknologi blir meget god. I tillegg vil det bli mulighet for interaksjon.

Vi tror at denne digitale versjonen på mange områder kan bli enda mer attraktiv enn den fysiske møteplassen vi er kjent med fra før:

  • HR Forum digitalt gjør det like enkelt å delta fra Tromsø som om du bor i Oslo. Vi kommer heller ikke til å være begrenset av størrelsen på lokalene, slik vi har opplevd med fullsatte HR Forum de siste årene.

  • Digitale løsninger gir enda større fleksibilitet. Det gir mulighet for "break out sessions", hvor de som er interessert i å bygge nettverk kan finne rom for nettopp det, mens de som ønsker å fordype seg i foredrag kan gi det prioritet. En blanding av foredragsholdere i toppklasse, spennende paneler og erfaringsdeling gir deg som deltaker mulighet for å skreddersy innholdet på en enda bedre måte enn hva fysiske konferanser gir rom for.

  • Kostnaden ved å delta blir lavere. Selve konferansen prises lavere og deltakerne slipper i tillegg kostnader til reise og opphold. Deltar mange fra samme virksomhet, vil de i tillegg få en solid grupperabatt. Når flere deltar øker læringsutbyttet. Man får felles referanserammer og kan bearbeide stoffet sammen på en helt annen måte enn om bare en i virksomheten får anledning til å delta.

  • Digitale løsninger gir den enkelte deltaker en mye større fleksibilitet. Du kan pause, spole tilbake fordype deg i ting som er særlig interessant og på en måte som fysiske konferanser ikke gir mulighet for. På fysiske konferanser må du dessuten velge blant flere spennende delsesjoner. Her kan du få med deg alt innhold.

Vår ambisjon er å skape Norges beste digitale konferanse 2020 – en konferanse i den absolutte europeiske toppklasse. Mange virksomheter har hatt det tøft i månedene vi har bak oss. De har behov for kompetanse, men ofte verken tid eller penger til å få påfyll. Nå får flere anledning til å delta og det til en lavere total pris. Slik bygger vi også opp under formålsparagrafen på en god måte.

Hold av datoene allerede nå; 11., 12. og 13. november. Og ta med deg kollegene dine. Vi starter fra morgenen av og holder på et stykke over lunch hver dag. I tillegg anbefaler vi at du sperrer litt tid hver dag for å oppsummere for deg selv og gjerne sammen med kolleger.

Programmet lanseres neste uke.