HR Forum 2023 - aktuell tematikk - AI og Agil HR

Tiltrekke, utvikle, beholde og transformere ansatte blir i årets program et viktig fokus. Hastigheten og endringstakten gjør at alt må skje mye raskere enn bare for litt siden. Forventingene til hva, hvordan og hvorfor stilles oftere enn før - også til HR. Da må endring til.

På HR Forum møter du noen av de aller fremste stemmene innen HR, ledelse og samfunnsaktuelle temaer som du bør lytte til. Den kanskje aller største endringen i verden nå dreier seg om inntoget av kunstig intelligens i samfunnet.

Madeleine og Håvard

Madeleine Winger, fagansvarlig produktutvikling og Håvard Berntzen, leder produktutvikling har ansvaret for årets HR Forum.

- Hva er hoved tematikken i årets HR Forum?

- Veldig mye dreier seg om å tilpasse virksomheten og HR til de økende utfordringene vi alle møter i markeder og samfunn. Det er fremdeles behov for å tiltrekke, utvikle og beholde de rette folkene.
Vi kommer til å slite mer for å alltid ha rett kompetanse fremover hvis vi ikke gjør noen aktive endringer. Og der kommer Agil HR inn som et tankesett og nyskapende praksis innen HR-feltet. Agil HR samler en rekke moderne måter å gjøre HR mer relevant, dette bør alle få med seg når de vurderer å gjenoppfinne HR-funksjonen. Vi vil også se på hva AI kan bety som et verktøy i arbeidslivet. Videre vil tematikk som organisasjonskultur, tilhørighet og mening i jobben belyses. Og som alltid vil viktige perspektiver omkring ledelse og hva ledere forventer av HR i et strammere marked med flere nye mål og behov.

- Har dere noen navn på foredragsholdere kan vi forvente å treffe her?

- Ja du får møte Inga Strumke, AI-forsker og den nye høyaktuelle eksperten med ny bok innen AI. Tomas Chamorro Premuzic vil gi oss innsikt og et mer nyansert bilde på hvilke områder AI erstatter menneskelig kompetanse, hvilke egenskaper AI aldri kan overta og hvilke muligheter AI gir oss.. Du får møte Riina Hellstrøm, pioneer innen Agil HR, som gir oss et praktisk blikk på Agil HR og nye operasjonelle modeller. Du får treffe Espen Skorstad som innehar den fremste kunnskapen om Narsissistiske ledere og du får treffe en rekke spennende virksomheter og ledere som deler sine erfaringsbaserte historier om hvordan de møter utfordringer og viser sin praksis.

- Hvorfor er det viktig å delta på HR Forum

- I år er det ekstra viktig å bruke anledningen til å møte et fellesskap av andre deltakere i liknende stillinger. Vi kommer til å teste ut et nytt nettverkingskonsept for de som vil det også. Oftest kommer beslutningstakere i HR med flere av sine i avdelingene for å få inspirasjon og konkrete tips til hvordan de selv kan utvikle og gjøre ting. Flere har ikke fått oppleve de større nettverksarenaene på en stund og det gir litt ekstra motivasjonsboost. Det er også alltid et fyldig og bredt program som er fundert i HR Norge sine medlemmers ønsker og behov. Og vi slipper nye navn og temaer ut over sommeren, så dette blir veldig bra!

- Hvorfor skal man delta på HR Forum, hva sitter man igjen med i etterkant?

 • Kvalitetssikret program og spennende innhold
 • Folk er leie av å sitte hjemme eller på kontoret heldigitalt og bare bak skjerm
 • Folk trenger inspirasjon og påfyll
 • Spontanitet og innlevelse
 • Det er et etterslep på inspirasjon og eksterne impulser – på HR Forum kan du få det dekket!
Les mer Pil

På HR Forum 2023 får du mer av dette:

 • Hvordan bruke kunstig intelligens i arbeidslivet
 • Få konkrete tips til organisering av mer agile HR-aktiviteter
 • Hvordan skape karriereløp og beholde talenter?
 • Utvikle og endre organisasjonskultur
 • Lederkompetanse for fremtiden
 • Hvordan lede en 5. generasjons arbeidsplass?

8 gode råd: Slik får du størst utbytte av konferansen

En konferanse er en god mulighet til å få ny inspirasjon, nyttig kunnskap og bli kjent med nye mennesker. Men det kan kreve litt egeninnsats å få maksimalt ut av konferansen. Håvard Berntzen gir følgende gode råd til konferansedeltakere:

1. Forbered deg før konferansen

Google foreleserne før konferansen starter; hva er de kjent for og hva har de kompetanse på. Ofte kan du finne intervjuer og fagartikler som gjør at du møter bedre forberedt til innlegget. Da får du større utbytte både av det enkelte bidrag og av konferansen som helhet.

2. Velg de delsesjonene som er viktigst for deg

På store konferanser, slik som HR Forum, er det både plenumforelesninger og parallelle delsesjoner. Sett deg inn i hva de ulike delsesjonene tilbyr. Meld deg på til delsesjonene i god tid før konferansen. Da er du sikret plass.

3. Bygg nettverk

Mange av dem du møter på en konferanse er interessert i samme tema som deg. Bruk workshopene, pausene og lunsjen til å hilse på nye folk. Bruk muligheten til å bygge nettverk! Andre har kanskje erfaring fra utfordringer som du selv står ovenfor på din arbeidsplass.

4. Delta sammen med kolleger

Ofte kan det være en fordel å delta sammen med flere kolleger fra samme arbeidsplass. Da får dere noen felles referanser å henge ny kunnskap på. Dette kan gjøre det mye enklere å gjennomføre endringer på egen arbeidsplass i etterkant.

5. Gjør noe du ikke pleier å gjøre

Ikke bruk all tid på å snakke med de samme folkene som du allerede kjenner. Gi deg selv noen utfordringer på konferansen. Hvis du ikke pleier å snakke med utstillerne, så kan du for eksempel gjøre det denne gangen. Mange er fagfolk med mye nyttig kompetanse.

6. Ta med tre ting hjem

Etter et par dager på konferanse kan det føles som om du drukner i informasjon og nye inntrykk. Et godt råd kan være at du setter deg et enkelt mål: Få med deg tre ting hjem! Hvis disse verktøyene, kunnskapene, kontaktene er så gode at du kan handle på dem og skape nytte for deg selv eller din egen arbeidsplass, da har du hatt suksess på konferansen.

7. Repeter i etterkant

Arrangører pleier å sende ut dokumentasjon i etterkant av konferansen eller gjøre materialet tilgjengelig på egne hjemmesider. På HR Forum blir også noen av forelesningene filmet i sin helhet og lagt ut på hjemmesidene til HR Norge.

8. Kos deg på konferansen

Konferanse er ikke bare jobb. Delta på festmiddagen og det sosiale programmet, spis god mat og ha det hyggelig i samvær med gode kolleger og nye mennesker. Kort og godt: Gi deg selv muligheten til å få både kunnskap og inspirasjon.

Les mer Pil

Les mer om HR Forum 2023 og se program og påmelding her.
(Fullstendig program lanseres 22. august)

Forside program HR Forum 2023