HR-fellesskap støtter Tyrkia og Syria i katastrofen

I krise bør alle mann til pumpene, i tett samarbeid. Den tyrkiske HR-foreningen PERYON og andre frivillige organisasjoner i Tyrkia har gått sammen om å støtte enkeltpersoner, selskaper og lokalsamfunn som er berørt av jordskjelvene.

NGO Meeting

Ettersom øyeblikkelig hjelpearbeid er det mest kritiske for øyeblikket, har PERYON (Turkish Association of People Management) - HR Norges søsterorganisasjon - inngått samarbeid med 20 NGOer for å kunne handle umiddelbart. Samtidig som de jobbet aktivt med utformingen av mellom- og kortsiktige prosjekter for å gjenoppbygge livet og støtte menneskene i regionen, prioriterte PERYON å nå ut til alle medlemmer i det berørte området og bidra til å dekke behovene. PERYON har gjort opplæring og psykososial omsorgstøtte fritt tilgjengelig for alle HR-kolleger, de vil også gjennomføre webinarer som møter behovene til dem som har vært utsatt for en katastrofe.

Berna Öztinaz

- PERYON vil fortsette å jobbe sammen med NGO-fellesskapet i Tyrkia, med fokus på langsiktige prosjekter innen rekruttering, støtte for unge og kvinnelige arbeidsstyrker, oppkvalifisering og mentorskap", sier Berna Öztinaz, president i PERYON og visepresident i den europeiske HR-foreningen EAPM.

Even Bolstad

- Dette er et godt eksempel på at krise ofte er det som får våre felles verdier og menneskets ønske om å "gjøre noe godt" til å bli til handling, sier Even Bolstad, president for EAPM. Vi anerkjenner initiativet fra PERYON og andre tyrkiske frivillige organisasjoner. Som vi også gjør med internasjonal støtte fra NATO, EU, FN og et stort antall individuelle land og organer. Det er også verdt å merke seg at krisen åpnet for nødhjelp til Syria via de stengte grensene til Tyrkia.

- Krisehåndtering handler mye om logistikk, og logistikk er en menneskesentrisk aktivitet. Det samme er ledelse og omsorg for alle som er berørt. HR-folk og HR organisasjoner over hele Europa, og utenfor, er direkte og indirekte involvert. Som et europeisk HR-fellesskap vil EAPM selvfølgelig støtte PERYON, Tyrkia og Syria best mulig basert på deres behov og forespørsler, sier Bolstad.

Les EAPM sin pressemelding her.

Her kan du gi penger til hjelpearbeidet, gjennom Røde Kors

Logo Røde Kors