Growth mindset – avgjørende for suksessrike organisasjoner

Forskning viser at mennesker med growth mindset mestrer og presterer bedre over tid, både på jobb og andre arenaer i livet. Det er fordi de er mer robuste, mer utholdende i møte med motgang og utfordringer, de takler bedre kritikk, de våger seg oftere ut av komfortsonen og de ser på det å feile som en naturlig del av læring og utvikling.

40 års forskning knyttet til growth mindset, med utspring fra Stanford University, viser at når mennesker ser på sine evner, talent og egenskaper som noe de kan forme og utvikle hele livet, påvirker dette tanker og reaksjoner i ulike