40 års forskning knyttet til growth mindset, med utspring fra Stanford University, viser at når mennesker ser på sine evner, talent og egenskaper som noe de kan forme og utvikle hele livet, påvirker dette tanker og reaksjoner i ulike