God jul fra alle oss i HR Norge

Julen er tid for inkludering, feiring og det å være sammen. For noen er det «julens budskap» som står i sentrum. For andre er det oppspilte barn som gleder seg, eller muligheten til å være sammen og slappe av. For de fleste av oss gir julen en mulighet for å lade batteriene etter en travel høst og vinter.

Mye stenger ned, selv om enkelte virksomheter alltid er på jobb. Dette være seg i politiet, på sykehusene, brannvesenet, bensinstasjonene, Forsvaret, i Nordsjøen og andre steder. Tusen takk til dere som står på også når resten av landet står stille. Jeg håper også dere får litt ekstra tid til ro og refleksjon i julehøytiden.

«Julestress» har blitt et begrep. For all del, stress i seg selv behøver ikke være farlig. Men det å stå i press over tid, eller føle at man aldri strekker helt til uten mulighet for å ta seg inn og komme på framfot, er det som tar på. La oss som jobber med mennesker og organisasjon gå foran med et tydelig budskap og eksempel. Det er lov å logge av og senke skuldrene litt innimellom, og julen er en god anledning til nettopp det. Ikke la julestress overta for jobbstress.

Julen er også en tid med mange forventninger. Alle følelser blir ett nummer større, både de gode og de vonde. Mens noen går inn julen med et stort, bredt smil, er det andre som først og fremst minnes dem som ikke lengre er der, jobben som kanskje forsvant eller står i fare - eller andre ting som har påvirket og gjør ting vanskelig. Da er det godt å ha noen å være sammen med og dele med. Husk å ta vare på de rundt deg i julen. Se de som kanskje ikke har så mange å være sammen med og rekk ut en hånd til de som trenger det.

Norge et privilegert land. Vi har det ekstremt godt - i gjennomsnitt. Men det er til liten trøst for dem som faller utenfor og ser inn. Det er dyrtid, også i Norge. Mange har måttet stramme inn etter hvert som renter, strømpriser, matpriser og importvarer har spist seg inn på, og kanskje også spist opp, et i utgangspunktet stramt husholdningsbudsjett. En stram økonomisk situasjon kan oppleves ekstra tung i en tid som julen. Den børa kan være ekstra tung å bære, hvor det materielle også har fått en ganske fremtredende plass. Men husk at mange av oss har så mye fra før, og setter mye større pris på det som er gitt med hjertet enn av et rødglødende kredittkort.
Nettopp i år er det kanskje tanken som teller.

Vi står også foran en høytid med mye urolighet rundt oss. Vi tenker også på de som utsettes for terror, krig og annen djevelskap. Skyttergravene i Ukraina tømmes ikke på juleaften, og i Gaza ble terror møtt med åpenbare krigsforbrytelser. Vi synger om barnet i Betlehem. Symbolsk nok er Bethlehem stort stengt ned i år. Og mennesker drepes i hopetall bare noen mil unna. «An eye for an eye makes the whole world blind», sa Gandhi.

Verden burde etterspørre etisk godt lederskap, med perspektiv og stamina. Etter hvert som frustrasjon og mistillit brer om seg, er det ofte det motsatte som heies frem. Ikke bare langt borte, men også nær oss. Verdiene våre er under press. La oss huske historien. Den har som kjent en tendens til å gjenta seg selv, bare i ny form.

For HR Norge har året vært godt, med mange fine møter og leveranser til våre medlemmer. Bak teppet jobber vi med å oppgradere støttesystemer, som skal lette hverdagen både for dere som brukere og for oss som forsøker å legge best mulig til rette. I løpet av 2024 skal vi også flytte til nye lokaler.

Vi vokser, og har ansatt flere nye kolleger for å møte etterspørselen, utvikle oss, nå ut til flere og gjøre det mulig å øke påvirkningskraften vår.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til gode kolleger som gjør en formidabel jobb. Til styret vårt og regionstyrer, som bruker fritiden sin på å bygge det fellesskapet HR Norge utgjør. Fellesskapet omfatter også mange samarbeidspartnere og faglige bidragsytere, som gjør HR Norge så mye større, bedre og leveransedyktig enn hva vi ellers ville hatt mulighet for å være. Sist men ikke minst vil jeg takke dere som er medlemmer, eiere og brukere av HR Norge.

HR Norge er til for alle som jobber med HR og ledelse, både virksomheter og enkeltmedlemmer.
Svært mange av Norges nesten 3 millioner arbeidstakere jobber i en virksomhet som er medlem i HR Norge. Vi er allerede en av Europas største HR organisasjoner, men har plass til mange flere. Som ansatt i en virksomhet med medlemskap har du full adgang med innlogging, som gir muligheter for å bruke både artikler, et rikholdig videoarkiv og rapporter. Dette gjelder selvsagt de som jobber i HR, men også alle andre – det være seg linjeledere, tillitsvalgte eller andre interesserte.
Vi har passert 50.000 følgere i sosiale medier. Oppslutningen også leses som en bekreftelse på at mennesker og organisasjon står helt sentralt når vi skal møte utfordringene som ligger foran oss.. Dette gir en enorm inspirasjon.

Sammen gjør vi en forskjell – for virksomheter, samfunn og den enkelte. HR mye større enn seg selv. Som i seg selv er noe å være stolte av og ta med seg inn i julefeiringen.

God jul og Godt nytt år!
På vegne av Team Akersgata og resten av alle som sammen utgjør
HR Norge

Even Bolstad
Daglig leder

Gjennom året har HR Norge gitt gaver til de som gjør en ekstra innsats på et område hvor nøden er stor. Det inkludere Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kreftkompasset og Kirkens Bymisjon.

Rundt jul har HR Norge tradisjon for å gi en gave til Kirkens Bymisjon. Det har vi gjort også i år. De gjør en strålende innsats og tar ekstra vare på de som sliter aller mest.