God Gyllen Jul – i Teheran, Kiev og Tromsø

Gjør mot andre, slik du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er «Den gylne regel". Noe de fleste ser på som en god leveregel. Ikke bare i Norge og som en del av vår kristne kulturarv, men i hele verden og innenfor alle religioner.

Julebilde hender

For fem år siden holdt jeg foredrag i Iran. Foran et fullsatt auditorium på Teheran universitet, snakket jeg om HR. ledelse, motivasjon og arbeidsmiljø. Og tillit. Hva som bygger tillit og hva som river det ned. Godt støttet av en svært dyktig simultanoversetter med solid krysskulturell kompetanse og som hjalp meg med å styre klar av de verste feiltrinnene. For kultur handler også om religion, og det er der minefeltene ligger.

Vi preppet på forhånd. Mest spent var jeg på sekvensen om resiprositet. «Kan jeg snakke om dette, direkte koblet til religion?», spurte jeg. Det mente hun var greit. Og jeg gikk i gang.

«Dette er noe vi har til felles», sa jeg. Hvoretter jeg med støtte fra Wikipedia og en dyktig tolk sammenlignet Bibelens versjon av Den gylne regel med tilsvarende passasjer i Koranen og de andre verdensreligionene. Responsen var formidabel. Alle skjønte poenget, og med det i ryggen fikk vi en god diskusjon om allmenngyldige prinsipper for godt lederskap og medarbeiderskap. Og HR sin rolle oppe i dette.

Det som skjer i Teheran i dag, er bare trist. Det samme gjelder Ukraina. Og mange andre steder. Men det er alltid håp - og mye mer enn det. For verdiene i bunn, de har vi i stor grad felles. Ikke la religion, etnisitet eller geografiske grenser skape tvil om det. Problemet er bare det at det blir så langt mellom liv og lære, helt ned til verdiene, når herskere, presteskap og falske profeter slipper til. «I am sure the Russians love their Children too», sang Sting i sangen Russians. Det har han helt rett i, midt blant alt det andre i samme sang hvor nok historien har vist at han tok feil.

Norge er et multikulturelt samfunn, hvor vi i stadig større grad respekterer, aktivt støtter opp om og deltar i hverandres religiøse høytider. Hvor historie og mytologi veves inn i et stort og forvirrende teppe av tro og tvil, nestekjærlighet og leveregler. Det er i det kaoset av mangfold vi må inkludere, peke retning og lede an.

Gjennom året har hver foredragsholder på HR Norge sine konferanser fått donert et bidrag til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, i sitt navn. Når det er jul, pleier vi å gi et beløp til Kirkens Bymisjon, til støtte for de som har det tøft også her hos oss. Det har vi også gjort i år. Som i bunn og grunn handler om budskapet om nestekjærlighet og den gylne regel; viktig også for julens budskap og de verdiene jeg liker å tro at vi alle deler. Innerst inne.

Ta godt vare på deg selv og dine i julen. Lad batteriene og koble av. Så gleder vi til å starte opp igjen i januar. Med ledelse, medarbeiderskap og alt det andre som er så viktig. Hvor HR gjør en forskjell. For den enkelte, virksomheten og samfunnet vi alle er en del av

God jul og Godt Nytt År!

Hilsen oss i HR Norge

Even Bolstad
Daglig leder