Finn den fine flyten

Hva skal til for å få den gode flyten? Gjør dykk ned i organisasjonen. Få motforestillingene opp. Og vær obs på tillitsbrister og ledere som hegner for mye om seg og sitt, er blant rådene fra konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund toppbanner

– Som leder har man oversikt, men ikke innsikt, mens mange av de som sitter med innsikten når ikke opp til oversikten. Og det er egentlig det ledelse handler om: Å koble oversikt med innsikt, og sørge for at du som leder får den riktige innsikten til rett tid, sier Kristin Skogen Lund og forteller at hun kan tenke på seg selv som en svamp – som suger til seg bred og mest mulig sammensatt informasjon.

– Så skal jeg vri den og sørge for en tydelig stråle i riktig retning, illustrerer topplederen.

Hun kommer til HR Forum i november for å dele av sine erfaringer på veien fra topp til topp i norsk næringsliv, som via Telenor og NHO gikk til Schibsted i fjor høst.

Få opp motforestillingene

En problemstilling hun vil belyse, er hvordan vi kan sørge for at arbeids- og informasjonsstrømmer flyter godt i organisasjonen.

– Jeg prøver å gå inn i problemstillinger uten å være forutinntatt, og så prøver jeg å stille mange spørsmål. Av og til dykker jeg litt lenger ned i organisasjonen, jeg kan ringe folk på vei hjem fra jobb og si «vi diskuterte noe i dag, hva tenker du om det?». Jeg er ikke så nøye med at jeg skal gå linjevei, sier topplederen, som i beslutningsprosesser er opptatt av å få alle motforestillinger fram i lyset.

– Jeg prøver å senke terskelen for at alle synspunkter skal komme fram. Det er jo mye bedre at de kommer fram i den fasen, enn at du oppdager dem etterpå. For de forsvinner ikke.

– Hvor finner vi de typiske flaskehalsene som hindrer flyten?

– Det handler mye om tillit. Tillitsbrist rundt om i organisasjonen er det aller mest ineffektive som finnes. I tillegg er det en del ledere, kanskje uten at de vet det selv, som har en tendens til å hegne for mye om seg og sitt og ikke deler. Det er også veldig ineffektivt.

Ambisjoner krever trygghet

Skogen Lund mener at god flyt i organisasjonen i dag, er avgjørende for å på best mulig måte stå i endringer og takle hva som måtte komme i framtiden.

– Skal du tørre å være ambisiøs og djerv nok, så krever det en viss trygghet og soliditet i organisasjonen. Og trygghet skapes ved å være konsistent, forutsigbar og ærlig slik at folk vet hva de skal forholde seg til – og føler at de blir tatt på alvor, sier Skogen Lund.

Timing er tingen

Hun mener det er viktig å ha rom og overskudd til å tenke framover, men ikke bare lineært.

– Det er lett å tenke at framtiden er en forlengelse av nåtiden, men det er den ikke alltid, sier topplederen og minnes da vi fikk internett og tenkte det var som tradisjonelle medier, bare på en skjerm.

– Men det var jo ikke det, det var en helt ny logikk. De som skjønte nettverkseffekten i den digitale økonomien var de som tok de rette posisjonene, sier hun og poengterer at timing er tingen:

– Skal du klare å ta rett posisjon, så må du gjøre det tidlig – før det er åpenbart og før du vet om du satser rett eller ei. For om du venter til du er helt sikker på det, da kan du være like sikker på at det er for sent. Det er utfordringen med endringsledelse: At du alltid må agere før du egentlig vet, avslutter Kristin Skogen Lund.