Erfaringer fra en fersk HR-konsulent som studerer HR med utveksling i Australia!

Jeg heter Herman og studerer bachelor i HR og personalledelse ved Kristiania i Oslo. Graden jeg tar var den første rene HR-faglige i Norge, studiet har vokst raskt og siden 2011 har tusenvis av studenter blitt uteksaminert. Ettersom studiet gir mulighet for utveksling, valgte jeg sommeren/høsten 2022 å søke på utveksling til RMIT University i Melbourne, Australia. Dette viste seg å bli en uforglemmelig opplevelse.

Studiet i HR og personalledelse tar for seg spesialiseringsemner som: strategisk HR og operativ personalledelse, rekruttering og kompetanseutvikling og arbeidsrettslige emner, samt økonomiske emner. Det er med andre ord en bred utdanning hvor man får et godt faglig grunnlag innenfor ledelse. I tillegg til dette, har jeg også erfaring fra operativ HR i Skanska Norge og jeg har tidligere hatt en rekke verv i ungdomspolitikken.

Å søke på utveksling til RMIT University i Melbourne, Australia er et valg jeg aldri ville vært foruten. Dette har gitt meg mange verdifulle erfaringer og ikke minst; nye relasjoner både her i Norge og i utlandet. Melbourne er kjent for å være en av verdens mest “livlige” byer, hvor mennesker og kulturer fra hele verden smelter sammen i en by med en befolkning på omkring 4-5. Millioner innbyggere. Dette var naturligvis en stor kontrast fra Oslo og Norge, men det viste seg å bli en fantastisk opplevelse. Det kan naturligvis være skummelt å dra på andre siden av jordkloden til noe ukjent, men det tok ikke lang tid før Melbourne føltes som et nytt hjem.

Studentene ved mitt fakultet hadde muligheten til å velge mellom en rekke emner som; International HR, global business, strategic management, samt andre ledelses- og business relaterte emner. Jeg valgte et HR-emne og tre business-emner, men man står til en viss grad fristilt til å velge det som passer en selv best. Min opplevelse med emnene er at de i stor grad hadde et globalt/internasjonalt perspektiv, noe jeg syntes var spennende.

Per 2023 utbetaler lånekassen omkring 157.000 kroner (maksimalt) i støtte for ett semester i utlandet, på study abroad. Noen universiteter har utvekslingsavtaler eller study-abroad avtaler. Ulikheten ligger i hvor man betaler semesteravgiften/skolepenger.

Australierne er kjent for å være imøtekommende, vennlige og humoristiske i sin fremtoning og deres mentalitet gjorde det til en fin opplevelse å flytte til andre siden av jordkloden. I Melbourne og på RMIT, møtte jeg også andre internasjonale studenter fra land i hele verden, og det var interessant å interagere med mennesker fra lav- og høykontekstkulturer. Møtet med mange ulike folk fra mange ulike nasjonaliteter gjorde at jeg måtte tenke på hvordan jeg kommuniserer og forholder meg til andre. Dette resulterte i mange nye tanker og innsikter i hvordan vi forholder oss til hverandre

Jeg engasjerte meg blant annet i surfeklubben på RMIT University, hvor vi blant annet dro på surfecamp til idylliske Wye River i Victoria (en kjøretur på et par timer fra Melbourne). Der forsøkte jeg å surfe, noe som skulle vise seg å være svært vanskelig!

Ved siden av RMIT, valgte jeg å engasjere meg aktivt i ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet). ANSA er kjent for å ha en gunstig studentforsikring for studenter i utlandet. Hvert lokallag arrangerer sosiale aktiviteter og sammenkomster, noe som gir mulighet for også å skape seg et norsk nettverk. Oppholdet ble en nyttig erfaring både på CV-en, men også på det personlige plan.

Som norsk student i Australia, møter man på et annerledes skolesystem som (naturligvis) krever noen tilpasninger og omlegging av studievaner. Forelesninger og det sosiale livet som student er gjenkjennelig og på mange måter “likt”, men på høyere utdanning i Australia er det lagt opp til at man vurderes kontinuerlig gjennom hele semesteret gjennom gruppeinnleveringer og såkalte selvstendige “assignments”.

Ved semester/årsslutt tas alle resultatene i betraktning når karakteren skal settes. I Norge er det en pågående og gjentagende debatt om hvorvidt skolesystemet med eksamener og inntakskrav er den rette måten å organisere på. Jeg har alltid forholdt meg til det norske skolesystemet, men jeg fikk en positiv og annerledes erfaring med å bli vurdert gjennom hele semesteret, det gav en opplevelse av at man kunne fokusere mer på selve læringsprosessen og det å være student.

Jeg vil si at man får en fordel på arbeidsmarkedet ved å reise ut til utlandet. Dette kan naturligvis variere etter bransje/yrke, men totalt sett får man nye verktøy og perspektiver som man kan bruke til sin fordel, i møte med nye mennesker og utfordringer. For oss som studerer og jobber med HR, vil jeg si at det er en god erfaring man kan bruke til sin fordel. Det at jeg møtte mange nye mennesker fra ulike land og bakgrunner, har gitt meg en større forståelse for andre og jeg har også lært mye om meg selv.

Min oppfordring til studenter som vurderer å dra på utveksling og å ta en grad i utlandet, er å kaste seg ut i det – ikke nøl. Man vokser som person, får nye venner, nyttige perspektiver og en ny verktøykasse i møte med livet, både privat og i studie- og jobbsammenheng.

Etter endt bachelor er planen min enten å fortsette på en Master i inn- eller utland, eller få videre relevant arbeidserfaring i HR. Man har som HR-student utallige valgmuligheter senere, og oppholdet mitt i Australia har gitt meg mersmak på å både å studere og jobbe i utlandet.

Dersom du ble mer nysgjerrig på utveksling eller kanskje lurer på hvordan man kan få en studierelevant jobb, er det bare å ta kontakt med meg!