Dette betyr ny ordning med egen pensjonskonto

I 2021 innføres ny ordning med egen pensjonskonto for lønnsmottakere i privat sektor. Finans Norge oppfordrer arbeidsgivere til å skaffe seg informasjon og sette seg inn i det nye systemet allerede nå i vår.

Pensjon 4

Den nye ordningen innebærer at den enkelte arbeidstaker får samlet hele sin arbeidsgiverbetalte innskuddspensjonssparing i én konto. For i et arbeidsliv med hyppige jobb-bytter, er det ikke så lett å ha kontroll på pensjonskapitalen slik systemet er i dag.

Bedre oversikt

- Antallet pensjonskapitalbevis har økt kraftig. Med egen pensjonskonto blir det lettere å holde oversikten, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer og utdyper:

- Nå har de fleste i privat sektor innskuddspensjon, hvor arbeidsgiver sparer i henhold til den pensjonsavtalen man har, på den enkeltes konto. Problemene oppstår når man bytter jobb. I dag får man utstedt et pensjonskapitalbevis hos tidligere arbeidsgiver, og begynner på ny pensjonssparing hos ny arbeidsgiver. Dersom man bytter jobb noen ganger, er det ikke så lett å holde oversikten, sier han.

Kreutzer kommer til Pensjonskonferansen 2020 for å fortelle om hva egen pensjonskonto innebærer og hva det betyr for arbeidsgivere.

Valgmuligheter for arbeidstaker

Den nye ordningen innebærer at arbeidsgiver velger én pensjonsleverandør, der alle ansatte automatisk får samlet sine pensjonskapitalbevis.

- Vi håper og tror at det både blir enklere for den enkelte, og at det blir en mer effektiv administrasjon og forvaltning av disse pensjonskapitalbevisene, sier Kreutzer.

Men dersom arbeidstakeren ønsker å bytte til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt, får man rett til det.

- At det nye regelverket fører med seg økte valgmuligheter for den enkelte arbeidstaker er noe helt nytt, påpeker Kreutzer.

Det betyr at arbeidstakere i større grad selv kan påvirke egen pensjon.

- Da alle hadde ytelsespensjon var det lite den enkelte kunne gjøre for å påvirke sin egen pensjonssparing. I den verden vi nå går inn i, med innskuddspensjon og mulighet til å påvirke hvordan midlene forvaltes, vil valgene som den enkelte tar ha større betydning for hvilken pensjon man til slutt ender opp med, sier Kreutzer.

Felles systemløsning

- Kommer denne ordningen med noen mulige ulemper?

- Jeg ser ingen ulemper knyttet til det at forvaltningen samles og effektiviseres. Men arbeidstakernes mulighet til å velge forskjellige leverandører vil føre til økt kompleksitet, påpeker Kreutzer.

For å håndtere dette på en effektiv måte har næringen gått sammen for å utvikle en felles systemløsning.

- Dette er for at man så effektivt som mulig skal kunne forholde seg til flere forskjellige pensjonsleverandører, forteller han.

Søk informasjon allerede nå

Tidspunktet for overgangen er ikke klart ennå, men Finansdepartementet har som ambisjon at det skal skje fra 1. januar 2021.

- Derfor er det viktig at arbeidsgivere bruker denne våren til å la seg informere om hva som skal skje, for å være så godt forberedt som mulig. Gitt en overgang i 2021, er det naturlig at man bruker høsten til å sikre god informasjon til de ansatte, sier Kreutzer.

Han understreker at endringen vil skje automatisk; overgangen forutsetter ingen aktiv beslutning fra arbeidstaker, men arbeidstaker gis en mulighet til å reservere seg.

- Når ordningen har trådt i kraft, åpnes det opp for arbeidstakers egne valg. Derfor er det veldig viktig at vi er flinke til å informere om dette, slik at den enkelte kan ta bevisste valg for å påvirke sin egen pensjonssparing, mener Idar Kreutzer.