Det store oversiktsbildet på HR

Innenfor vårt område er det stadig nye utfordringer, og ikke minst overøses vi av smarte løsninger, nye HR-ideer eller trender som påvirker hva HR skal ha fokus på. Vi vet mye om enkelte ting, det som har vært oppe i tiden, men man mister lett grepet om hvordan alle disse endringene påvirker kjerne-HR og hva dette innebærer.

Har HR endret seg mye i løpet av 5 år? Hva er annerledes? Og hvor peker pilene?

Denne høsten samarbeider HR Norge og Norges Handelshøyskole (NHH) om å skaffe til veie dette oversiktsbildet i Norge, og undersøkelsen starter nå i september.

Resultater og oppsummeringer gjøres tilgjengelig for medlemmene, og for de fleste vil disse kunne brukes til benchmarking, best praksis, og et unikt underlag ved utvikling. I første halvdel av september kommer vi til å sende et spørreskjema til alle medlemmer som arbeider i virksomheter med mer enn 100 ansatte (én respondent pr virksomhet), og vi ber alle bruke litt av sin tid på dette skjemaet slik at vi får et helhetlig og beskrivende bilde av HR i Norge.

Bakgrunnen for samarbeidet er at NHH er partner i et nettverk av europeiske handelshøyskoler kalt Cranet. Dette nettverket har gjennomført undersøkelsen siden 1989, og på norsk siden 1993. Det vil si at det finnes historikk på utviklingstrekk både innen norsk og europeisk HR, og at datainnsamling foregår i alle landene nå i høst.

Spørreskjemaet kan virke omfattende, men for en HR-ansvarlig med godt overblikk burde det ikke bli veldig tidkrevende. Alle svar behandles strengt konfidensielt, og alle data anonymiseres fullstendig. Dette betyr at det ikke vil forekomme feedback-møter til enkeltvirksomheter. Vi vil imidlertid gi samlet feedback i form av webinarer, rapporter og artikler som du vil få tilgang på.

Virksomheter som har deltatt med data inn, vil selvsagt få mer utbytte av resultatene til slutt, og vi tar sikte på å komme raskt tilbake med norske funn, etterfulgt av europeisk/globale beskrivelser så snart hovedrapporten er ferdig. Vi håper alle medlemmer som blir invitert til å delta har lyst og anledning siden dette gir oss det litt lengre blikket på hvor HR har beveget seg.