Derfor bør HR få blockchain på blokka

Det handler ikke bare om en digital valuta. – Ekspertene tror blokkjedeteknologien kan revolusjonere verden på samme måte som internett gjorde, sier Alisa T. Jensen. Flere løsninger basert på denne teknologien er allerede utviklet spesifikt for HR.

Alisa T. Jensen

Blockchain, eller blokkjedeteknologi på norsk, er et begrep du godt mulig forbinder med kryptovaluta.

– Men teknologien kan brukes til så mye mer, sier Jensen, som driver konsulentselskapet HR EKSPERTENE. Hun kommer til HR Tech-konferansen for å fortelle om denne teknologien og hvilke muligheter den byr HR.

– Blokkjedeteknologi har noen helt unike egenskaper som gjør at flere eksperter mener den kan revolusjonere verden på samme måte som internett gjorde i sin tid, sier Jensen, og understreker at det er en sterk påstand.

Gjør tredjeparter overflødig

Hun tar oss først med til teknologiens opprinnelse, som er et mysterium i seg selv: Ingen vet hvem som skal ha æren for å ha funnet opp blokkjedeteknologien.

– Det startet med en artikkel publisert på internett i 2008, signert Satoshi Nakamoto. Dette er en digital identitet, som ingen har klart å koble til en reell person. Men det må ha vært et, eller flere, geni som har laget noe unikt og komplekst, sier Jensen.

Artikkelen kom i kjølvannet av den store boligboblekrisen, da mange mistet tillit til finanssystemet, bankene og myndighetene. Her ble en alternativ løsning introdusert, som gjorde banken overflødig; nemlig en digital valuta. Som ble kalt Bitcoin.

Immun mot manipulering

Jensen forklarer på en enkel måte:

– For å kunne kjøpe noe i dag, må banken verifisere at kjøper har tilstrekkelige midler på konto, registrere transaksjonen og oppdatere balansen, slik at de samme midlene ikke brukes flere ganger. Banken er en sentral tredjepart med «eneveldig» makt til å godkjenne og registrere transaksjoner, som også er sårbar overfor de som kan ønske å få tak i og/eller manipulere informasjon. Med blokkjedeteknologi blir man uavhengig av en slik tredjepart, sier hun og utdyper:

– Med denne teknologien registreres informasjon i alle kjedens blokker. Et sett med komplekse algoritmer brukes til validering og synkronisering av informasjon og håndtering av avvik. Dette gjør informasjonen nærmest immun mot manipulering. Algoritmene fungerer automatisk, blokkjede er så å si selvregulerende. Det er rett og slett ikke behov for et sentralt element for styring eller feilhåndtering, forklarer hun.

Og ikke nok med det: Algoritmene sørger også for at ingen av kjedens brukere kan få mer makt enn andre til å kunne endre på kjedens dynamikk eller regler.

Utviklet løsninger for HR

Det tok altså ikke lang tid før tech-verdenen skjønte at denne teknologien kunne komme til nytte også på andre områder.

– Er det behov for å verifisere informasjon eller beskytte den mot manipulering, er blokkjedeteknologi en bærekraftig løsning. Er det viktig med transparens, eller ønskelig å distribuere makt, og dermed også ansvar, samt spre og minimere risiko, er blokkjedeteknologi trolig vinneren, sier Jensen.

Hun forteller at for HR spesifikt er det allerede utviklet en rekke løsninger som utnytter blokkjedeteknologi for å effektivisere og støtte prosessene.

– Bruksområder er blant annet håndtering og verifisering av kandidat- og ansattdata, lønn og frilans arbeidskraft, sier Alisa T. Jensen, som lover konkrete eksempler på HR Tech-konferansen.

– Selv om vi fortsatt er i startfasen, er det lett å se at blokkjedeteknologi kommer til å endre vår hverdag. HR-ledere har en viktig rolle i å definere denne teknologiens bidrag til sin organisasjon og bransje, sier hun.