Aktuelle rapporter og undersøkelser 2021 – 2022

Kanskje har du ikke fått med deg eller fått tid til å lese aktuelle rapporter og undersøkelser som HR Norge har publisert siden sommeren 2021? Vi har samlet disse for deg med en kort oppsummering nedenfor og håper disse kan gi nyttige innspill i arbeidet ditt fremover.

Sommer 2022

Sommeren står for døren og vi ser alle frem til en velfortjent ferie. Noen skal ha tidlig ferie, mens andre skal ha sen ferie. Det er ikke til å legge skjul på at den perioden vi er i nå frem midten av august blir roligere på jobben og gir oss en mulighet til å komme ajour med ting vi skulle gjort eller planlagt å lese.

God sommer fra oss i HR Norge!

HR Undersøkelsen 2022
Rapport
HR Undersøkelsen 2022

HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bidrar til dynamisk tilpasning og vekst.

Den nordiske HR undersøkelsen 2022 har sett nærmere på dette og i et forsøk på å klargjøre hva denne nye rollen for HR innebærer har vi sett på organisasjonen og HR sin rolle i relasjon til fem hovedtema: Nye arbeidsmåter, Kompetanse, Teknologi, Bærekraft, HR sin posisjon og prioriteringer

HCM Systemer i Norge
Rapport
HCM Systemer i Norge

Tema i rapporten er HR som en tilrettelegger i en tid med digital transformasjon. Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer pr. april 2022 og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet.

Aldri før har behovet for passende HR-systemer vært så viktige som i dag. Virkeligheten etter pandemien er ikke hva vi så tidligere. Covid-19 har fundamentalt endret måten vi møtes, interagerer og utfører være daglige oppgaver. En direkte konsekvens av aksepten av, og økende andel arbeid som utføres på hjemmekontor, er en dramatisk økning i etterspørselen etter smarte og digitale IT-verktøy til bruk både i hverdagen og til langsiktig personlig utvikling.

HR Lønnsrapport 2022
Rapport
HR Lønnsrapport 2022

Rapporten har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1300 HR-stillinger i privat sektor, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.  

Tallene er basert på reelle tall innhentet i november 2021 i over 250 virksomheter (ikke egenrapportering av tall fra ansatte). Dette gir oss muligheter til å bryte ned tallene på ulike områder med høyere grad av nyansering. Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen.

Arbeidslivsundersøkelsen ALx våren 2022
Rapport
Arbeidslivsundersøkelsen ALx våren 2022

Hovedfunn i undersøkelsen

  • Mange er slitne, men de aller fleste har klart seg ganske greit
  • 1 av 3, spesielt kvinner med barn og i utsatte yrker, har slitt mer enn andre.
  • 1 av 5 klart å kommet styrket ut av pandemien, spesielt menn 60+ år.
  • De som har slitt har søkt støtte i basisbehov knyttet til venner og familie, mens de som har kommet godt ut av det; i større grad har sett mulighetene for å realisere egne behov
  • · Bruken av digitale samhandlingsverktøy er kommet for å bli

Frihetsgraden ift hvor og når man jobber har også fått større fotfeste

Onboardingrapporten 2022
Rapport
Onboardingrapporten 2022

Arbeidsmarkedet har endret seg. Vi opplever nå en situasjon med uvanlig høy turnoverintensjon i kombinasjon med et rekordhøyt antall utlyste stillinger. I slike perioder er jobbsøkere mer selektive, arbeidsgivere må gjøre mer for å tiltrekke seg de riktige kandidatene, og det oppleves som et mindre problem å bytte jobb om forventningene ikke innfris. Det å beholde folk har blitt mer kritisk for virksomhetene, og et klart mål bør være å hindre unaturlig avgang.

Arbeidet med å beholde (retention) starter med onboarding. Altfor mange nye og lovende medarbeidere slutter etter for kort tid. I fraværet av et arbeidsmiljø der folk bryr seg om hverandre, at man blir verdsatt av lederen og organisasjonen samt muligheter for å jobbe i andre deler av organisasjonen, går igjen som sluttårsaker. Det er med andre ord ganske grunnleggende og enkle ting som tipper balansen for en nyansatt. Men mye kan påvirkes i den første sensitive tiden i en ny virksomhet der forventninger settes og dører åpnes.

HR Competency Study 2021
Rapport
HR Competency Study 2021

RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger har gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) for åttende gang. I mer enn 30 år har HRCS samlet data om HR-kompetanser og hvordan disse kan skape verdi for alle involverte, samtidig som kompetansene bidrar til å levere på og forbedre forretningsmål og effektivitet.

Den åttende runden av studien ble gjennomført fra medio september 2020 til slutten av februar 2021. Den har avdekket overbevisende innsikt og informasjon om hvordan HRs innvirkning kan nyttiggjøres og samtidig sørge for at resultater er oversatt til verdiskapning og positive tiltak.

Creating People Advantage 2021
Rapport
Creating People Advantage 2021

Den globale undersøkelsen Creating People Advantage er gjennomført blant over 6600 internasjonale virksomheter. Disse er blant annet spurt om hva som er viktig fremover når det kommer til mennesker og organisasjon. Ifølge undersøkelsen er helse og sikkerhet det som har vært viktigst for de nordiske respondentene i undersøkelsen.

Nordiske og internasjonale virksomheter er stort sett enige om hva som er viktige satsningsområder når det kommer til mennesker og arbeidsliv, men nordiske virksomheter har ikke samme fokus som internasjonale på å forvalte topp-talentene.

Toppbilde av ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND