500 offentlig ansatte samlet på Lillehammer

16. til 18. januar samlet HR Norge nærmere 500 ansatte i offentlig sektor til HR konferanse på Lillehammer. Både geopolitikk, arbeidsrett, ledelse, fremtidsrettede organisasjoner og tillit stod på dagsorden.

HR konferansen for offentlig sektor er en av HR Norges to hovedkonferanser, og har blitt arrangert siden 1996. Konferansen går over tre dager og målsettingen er å tilby både relevant og oppdatert fagkompetanse, inspirere og tilby en arena for erfaringsutveksling og å bygge nettverk med andre i fagfeltet.

Første dag av konferansen tok for seg de store linjene i samfunnet, med både geopolitikk, den økonomiske situasjonen i Norge, tillit og forvaltning.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, åpnet konferansen med et overordnet bilde på hvordan HR er større enn seg selv. Han trakk inn viktigheten av arbeidslivet, hvordan vi påvirkes av endringer og kriser rundt oss, og hvorfor det nettopp i slike tider er viktig å ha et godt og produktivt arbeidsliv.

  • Vi har allerede verdens største offentlige sektor, enten vi måler i antall ansatte eller i andel av brutto nasjonalprodukt. Med aldersdemografien som kommer og nye prioriteringer, blant annet forsvar, blir behovet stadig større. Dette er ikke bærekraftig og vi som jobber med mennesker og organisasjon må tenke helt nytt, sa Bolstad.

Han satte også fokus på viktigheten av arbeidslivet for integrering, robusthet og mental helse, særlig knyttet til ungdommer som sliter, flyktningstrømmen vi står midt oppe i og store omstillingsprosesser mange vil bli en del av..

  • Arbeidslivet søker robusthet, og arbeidslivet gir robusthet. Da må folk innenfor. Jobben din er rett og slett psykt viktig, sa Bolstad.

Her kan du se åpningsforedraget til Even Bolstad.

Påvirkes av verdens utenfor

Iver Neumann

Iver B. Neumann, direktør ved Fritjof Nansens institutt og ekspert på blant annet Russland, gikk nærmere inn på geopolitikken rundt oss. Han sa blant annet at vi må forberede oss på et hardere internasjonalt klima.

Han var likevel opptatt av at selv om krisene rundt oss oppleves som vonde og vanskelige er ikke nødvendigvis det vi står i nå så mye verre enn det generasjonene før oss har gjort.

  • Hver generasjon har sine utfordringer, og det er ikke nødvendigvis så mye verre nå enn andre generasjoner, det er bare at nå er de vi som opplever det, sa Neumann.

Han la vekt på at de store linjene av det som skjer ute i verden likevel påvirker oss her hjemme.

  • Blant annet er sikkerhetsklarering vanskeligere nå enn under Den kalde krigen, noe som er veldig lite heldig for Norge, blant annet med tanke på stillingsvern, sa han.

Han er også bekymret for konsekvensene for norsk forsvar om Trump kommer til makta i USA og tar USA ut av NATO. I tillegg er spionasje et stadig økende problem - også her hjemme, som blant annet fører til et tightere regelverk for hvordan vi tar i bruk utenlandske forskere.

Forverring økonomisk og høyt lønnsoppgjør

Nejra Macic

Dyrtid, endringer i sysselsettingsraten og en stadig voksende offentlig sektor var fokus på sjefsøkonom Nejra Macic fra Prognosesenteret gav et nærmere overblikk over norsk økonomi fremover.

Norge har en stor offentlig sektor, og sysselsetter en tredjedel av arbeidstakerne i Norge. I tillegg vil offentlig sektor fortsette å vokse mer enn økonomien vår både i år og årene fremover. Særlig innenfor Helse- og omsorgssektoren vil det være behov for flere ansatte, og jeg vet ikke helt hvor vi skal ta folkene fra, sa Macic.

I Norge er det lav arbeidsledighet, og til tross for at ledigheten har begynt å stige noe er det ikke forventet en sterk økning fremover.

Hun sier vi også må forberede oss på tøffere tider fremover.

Norsk økonomi er ventet å flate ut, men før vi får rentekutt vil vi se en forverring.

Rentebelastningen høyere enn på 90-tallet. Gjelden vår er mye større. Norske husholdninger har brukt sparekontoene sine til å klare seg og de negative effektene på norsk økonomi vil bli synlig fremover, sier Macic.

Sjefsøkonomen sier det også er ventet ganske sterk årslønnsvekst også i årene fremover, på 5 til 5,5 prosent vekst i lønningene.

Dette er uvanlig høy lønnsvekst, og inflasjonen er også høy. Selv om den har gått litt ned i det siste er den langt unna Norges bank sitt mål om 2 prosent, og inflasjonen er det store jokeren i økonomien vår. Det blir spennende å følge fremover. For at dette skal gå riktig vei er vi avhengig av at kronen ikke svekker seg, og vi er bare et stort geopolitisk sjokk unna før inflasjonen peker i været igjen, sa Macic.

Tillit og regelverk

Norges første kvinnelige sivilombud, Hanne Harlem, snakket om Sivilombudets kontroll og hva som forventes av forvaltningen nå.

Hun sa blant annet at omfanget av regler har økt betydelig over år og er ofte så mange og omfattende at kommunene ikke greier å forholde seg til alle.

Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet leverte et forrykende innlegg om verdien av tillit, hvor hun gjennom Forbrukerrådets arbeid eksemplifiserte hvordan man bygger tillit gjennom å ta hele organisasjonen i bruk.

  • Vi kan ikke levere på samfunnsoppdraget vårt uten tillit, sa hun, og gikk inn på hvordan Forbrukerrådet kom godt ut i omdømmeundersøkelse om tillit til offentlige etater.
  • Selvfølgelig er det bra å komme godt ut på sånne undersøkelser, men det er mer enn bra. Det er helt avgjørende. Med den høye tilliten så kommer det også et ansvar og økte forventninger fra folk om at vi skal være relevante og tilgjengelige. Vil kan ikke veilede feil, for da villeder vi. Og det er viktig at vi forvalter den tilliten riktig, sa Blyverket.

Dag en startet med at de som møtte opp tidlig på Lillehammer hadde valget mellom to førkurs, ett for å lære historiefortelling/storytelling, og det andre i jus (mekling).

Faglig utvikling

På dag to av konferansen fikk deltakerne mulighet til å gå ned i dybden og utvikle seg på fag. Dagen startet med et bonusforedrag om habilitet, fra juristene Gaute Krokann og Kari Sigurdsen, som dykket ned i de rettslige rammene knyttet til habilitet for offentlig ansatte.

Magnus Ingebrigtsen

Så var det felles foredrag av doktorgradsstipendiat ved UiT, Magnus Ingebrigtsen, om hvordan hjernen vår jobber og påvirkes av utviklingen i arbeidslivet. Dette satte rammen for resten av dagen hvor deltakerne nettopp skulle bruke hjernen og lære.

Det var mulighet for å velge foredrag og minikurs innenfor delseksjonsrekker innen jus, ledelse, fremtidsrettet organisasjon, samt en rekke workshop/minikurs, der de fikk fordype seg enda mer i tematikk som dokumentasjonskrav, eksportkontroll i UH-sektoren, samt hvordan man kan jobbe innsiktsbasert for å styre eget stress.

Delsesjon jus leverer det arbeidsrettslige perspektivet på dagsaktuell tematikk, som handlingsrom rundt kompetansebehov, lojalitetskrav, og HRs rolle i forebyggende sikkerhetsarbeid. I tillegg var det flere sesjoner som så nærmere på bruken av kunstig intelligens i arbeidslivet, ytringsklima og lederutvikling.

Dag to ble avsluttet med en festmiddag med underholdning.

Stresscocktail og mentale muskler

Siste dag av konferansen fikk deltakerne en gjennomgang av både stress, strategisk HR og det å stå i endring.

Helle Hein, forsker og forfatter, holdt foredraget “Den giftige stresscocktailen”, om hvordan vi alle er ulike og ulikt disponert for ulike former for stress.

Olav Hypher, styremedlem i HR Norge og direktør bærekraft og organisasjon i NRK, gikk i dybden på hva innebærer egentlig strategisk HR. Før psykolog Jan-Martin Berge avsluttet med et foredrag om hvordan vi skal bygge mentale muskler og robusthet hos en selv og sine kollegaer.

På HR-konferansen for offentlig sektor 2024 var vi så heldige å få intervjue Iver B. Neumann, Nejra Macic og Helle Hein som uttalte seg om hhv geopolitikk, norsk økonomi og forskjellige former for stress. Du kan se intervjuene under her