Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer