Tillitsbasert styring og ledelse, Hilde Singsaas - HR-konferansen for offentlig sektor 2023