Presentasjon av Belønningspraksis 2020 – Presentert av Mina Soli