Pandemien fører til stigende turnover - konsekvenser og tiltak