Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen - Lars Christian Larssen, HR Forum 2023