Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær