Kari Andersen, Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent