Inger G. Stensaker, Forandring fryder? Årsaker til motstand mot endring- HR Forum 2017