Hvordan har HR-feltet utviklet seg de siste fem årene?