Hvordan er temperaturen i norsk arbeidsliv, før oppstart etter korona?