Hvor sterk er medarbeidernes tilknytning til jobben?