Hva er det vi bekymrer oss for?... og gjør det oss syke?