HR-undersøkelsen 2020 - Sette arbeidsstyrken i stand til å arbeide på en ny måte - Presentert av Morten Sars