HR-undersøkelsen 2020 - Organisering for endring - Presentert av Ingvild Johnsen