Hæren er i endring: tenke stort handle raskt - Eirik Kristoffersen