Forebygging av utenforskap – Verdensdagen for psykisk helse