Etter en pandemi – hvem klarer seg, hvem klarer seg ikke og hva har vi lært?